SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2016 > 07

Hans H har målat vidare på bakgundsmål­ning med tjusig himmel. Den här gången är det fort­sätt­ningen efter Ekens­holm åt vänster.

Den uppmärk­samme lägger märke till ett antal saker på bilden:

  • Det saknas väl ett berg mitt i bilden?
  • Rätt, för att kunna montera den nya himmels­duken så var berget tvunget att rivas eftersom det satt dikt mot den gamla bakgrunden. Den kommer att åter­uppstå på något sätt och i en litet annorlunda skepnad.
  • Ekens­holm ser ut att sakna den nya stads­delen till vänster om stations­huset (som skymtar i höger bildkant).
  • Rätt igen, för att skydda husen under montaget så har huset tempo­rärt tagits bort.

Men, var så säkra. När ni kommer ner någon gång under hösten för att njuta av den nya himlen ser det ut mer som normalt igen (berget kanske låter vänta på sig litet längre dock).

Text och foto: LGF

Etiketter: ny_himmelsmålning

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999