SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2015 > 11

Vad kan det här bli kan man tro?
En hög delar. Ett ploc­ke­pinn i mässing.
Vad blir det av det?

Kanske inte så svårt att gissa …

Text: Lars J
Foto: SEN
 

Liten men ack så väsentlig detalj
Slut­steget på det lååånga trans­port­bandet från malm­lagret och vagn­vän­daren. Resten av bandet till höger kommer att var dold för åskå­daren - och kommer därför inte att till­verkas

Tänkt utse­ende när bygget kommer lite längre
Det här skall så småningom bli en utlast­nings­an­ord­ning av malm till väntande fartyg. Före­bilden är hämtad från Hargs­hamn. Malmen leve­reras till Hargs­hamn från Danne­mo­ragru­vorna. Utlas­taren är numera ersatt av en moder­nare lösning.
Trans­port­bandet från vagn­vän­daren ansluter från höger och skall vara klädd i korru­gerad plåt. Endast själva torn­delen och det fäll­bara trans­port­bandet kommer vara inspek­tions­bart.

Mycket åter­står att göra innan den är färdig att ta i drift (vinch, inklädnad, belys­ning, målning m.m.).

Etiketter: banarbeten

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999