SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2015

Vad kan det här bli kan man tro?
En hög delar. Ett ploc­ke­pinn i mässing.
Vad blir det av det?

Kanske inte så svårt att gissa …

Text: Lars J
Foto: SEN
 

Liten men ack så väsentlig detalj
Slut­steget på det lååånga trans­port­bandet från malm­lagret och vagn­vän­daren. Resten av bandet till höger kommer att var dold för åskå­daren - och kommer därför inte att till­verkas

Tänkt utse­ende när bygget kommer lite längre
Det här skall så småningom bli en utlast­nings­an­ord­ning av malm till väntande fartyg. Före­bilden är hämtad från Hargs­hamn. Malmen leve­reras till Hargs­hamn från Danne­mo­ragru­vorna. Utlas­taren är numera ersatt av en moder­nare lösning.
Trans­port­bandet från vagn­vän­daren ansluter från höger och skall vara klädd i korru­gerad plåt. Endast själva torn­delen och det fäll­bara trans­port­bandet kommer vara inspek­tions­bart.

Mycket åter­står att göra innan den är färdig att ta i drift (vinch, inklädnad, belys­ning, målning m.m.).

Etiketter: banarbeten

GMJS 70 år

Lördagen den 10 oktober firade GMJS sitt 70-​årsjubileum med gästande MJ-​klubbar från Danmark och Sverige. Vi var fyra SMJ:are (Janne O, Mats D, Otto BvL och Anders L) som tog MTR Express från Stock­holm Central till Göte­borg. I Göte­borg anslöt Mikael E.

Text och foto: Anders Lu

Etiketter: jubileum, besök

Foto: SEN
Arbete pågår med ett litet annorlunda upplägg för trafik­kväl­larna. Som synes kommer kanske den nya belys­ningen spela en viss roll i trafik­kvällen. Trafik­kvällar förresten… kanske skall det mer kallas visnings­kvällar. Vi får väl se när tåget är klart för avgång.

Ett tips på vägen, gör ditt webb­lä­sar­fönster så stort som möjligt innan du klickar på en bild för att förstora den. Detta är rätt stora och maffiga bilder.

Etiketter: trafik

Genomgången lödkurs

Under fyra måndagar i januari och februari satt 10 medlemmar och lödde på mässing, vitme­tall och eltro­nik­kom­po­nenter. Allt under ledning av Lars Julle Juhlin.

Stor entu­siasm och stegrat kunnande avslu­tade med att löda ihop en byggsats i etsad mässing (fång­vagn litt E2).

Delta­gare: Björn S, Bo M, Dietrich M, Erik R, Hans L, Hubert Ö, Jan M, Staffan S, Svante W, Sven N

Text: Lars J
Foto: Jan M

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999