SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2014 > 06

Här sågas, borras och skruvas det…

Etiketter: ny_takbelysning

Det gamla avlopps­röret får stryka på foten…

Text och foto: SEN

Etiketter: ny_takbelysning

Några bilder från förbe­re­del­serna.

Kabel­rännor och ankars­kenor
Ankars­ke­norna skall alltså skruvas i taket, sedan skall kabel­rännor, lampor, högta­lare och vad nu blir fästas i ankars­ke­norna.

Lamp­pro­totyp uppsatt

Det gamla avlopps­röret
Som ni ser är det inte i använd­ning längre och kan monteras ner i bitar.

Text: Lars J
Foto: SEN

Etiketter: ny_takbelysning

Våra lokala konst­närer á la Christo¹ är på G…

Text: LGF, SEN
Foto: SEN

1) Christo var en konstnär som "slog in" små och stora objekt i plast­skynken, t.ex. Pont Neuf i Paris. Du kan också läsa mer om Christo och många andra konst­närer, museer och utställ­ning på Artsy.

Etiketter: ny_takbelysning

Årsmöte 2014

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2014.

Se även Verksamhetsberättelsern 2013.

Text och foto: SEN

Etiketter: årsmöten

Här en skiss på hur den nya banlägg­nings­be­lys­ningen planeras att placeras.
Den kan kan ändras (men det svarta blir det i alla fall).

Text och foto: SEN

svarta och mörkgrå=kabelrännor, ljusgrå=arbetsbelysning, gul=banbelysning

Etiketter: ny_takbelysning

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999