SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2014

2 oktober 1955
En liten titt bakom kulisserna, i det här fallet i den privata bostaden som ofta inrymdes i ett stationshus av modell större.

Text: LEB      Foto: LGF, LEB

Farsar­vets stationshus, Sjut­tio­elfte etappen.

Detta mångåriga idiotbygge sjunger nu äntligen på sista refrängen. Det har under årens lopp beskrivits in- och utvändigt, bit för bit på dessa sidor. Till slut har man nu äntligen och förhoppningsvis slutgiltigt skapat den sista pusselbiten och därmed lagt locket på, d.v.s. taket. Ett tak som inte bara är ett skydd mot nederbörd utan även tjänar som ett skydd mot all framtida insyn i dessa intressanta interiörer, trots att de ändå krävt minst lika lång byggtid som det yttre skalet.
   Järnvägens lokaler på bottenplanet, har sedan länge kunnat ses här i tidningen, men inte förrän nu har en fungerande elbelysning kopplats in i samband med att stinsbostaden blivit färdig. Det är troligen därför som Stins Hult, till slut efter många propåer från nya SBA, gett vika och låtit vår reporter Syllvia Ångström presentera den magnifika våningen i ord och bild för våra läsare.

Syllvia Ångström genom Lars Eric


Niels Huldt von Falkenstern. Numera i dagligt tal helt enkelt Nisse Hult, sedan han avsagt sig sitt adelskap. Stins i Farsavet sedan 1949.

Stins Hult bebor, i kraft av sin position vid Statens Järnvägar, denna magnifika våning om 5 rum och kök och 220 m2. När han inte är i tjänst delar han den med sin fru Thomasine.
   Till för ett år sedan bodde även dottern Beatrice här. Hon är nu fyllda arton och har av förståeliga skäl rymt från denna av föräldrarna så innerligt älskade plats, men för henne så utomordentligt gudsförgäten. Dessutom blev hon ju varje natt väckt av de genomgående gods- och nattsnälltågen till och från övre Norrland.

Det nyrenoverade köket.

Här har Hustru Thomasine funnit sig väl tillrätta med uppgiften att laga familjens mat. Lite skillnad mot Östermalmsvåningen är det naturligtvis, men hon slipper i alla fall allt tjafs med tjänstefolk, vilket är en lättnad.

Skugg­fritt och färg­rik­tigt ljus!

Särskilt glad är Hustru Thomasine över köksutrustningens höga standard, bland annat de lättstädade golvplattorna, köksfläkten och belysningen under överskåpen, men framför allt för den epokgörande belysningsnyheten för tiden, det färgriktiga, skuggfria ljuset från Lysämnesröret.

Matsalen, eller Salen kort och gott.

Numera kommer naturligen inte så många ur den gamla umgängeskretsen på besök, trots närhet till järnvägsförbindelser med Huvudstaden. Av den anledningen är utrymmet i salen numera helt till fyllest. Tillsammans med den ”inre kretsen” händer det till och med att man då och då intar middagen i köket.

Salen och akva­rell­sa­longen från ovan.

Akvarellsalongen med de tre Zorn-akvarellerna: ”Vårt dagliga bröd”, ”Sommarnymf” och ”Sommarnöje”.

Tapeten som bildar bakgrund till dessa utsökta tavlor, är en välbevarad tapet från husets tillkomst år 1899 – samma år som Zorn målade ”Sommarnymf”.
   Under tavlan ”Sommarnöje” ser man radiogrammofonen, en Blaupunkt Arkansas 55 med inbyggt barskåp i den vänstra delen. Det årets Top of the Line!
   Det är också här som Familjerna Stins och Banmästarns brukar träffas en gång i månaden för ett uppfriskande parti Fia med knuff.

Över­blick av Stins rök- och arbetsrum.

(Observera rangordningen. Månne en värderingsdetalj som hänger kvar från tiden som adelsman.)

Då något järnvägs- eller privatanknutet bestyr måste uträttas hemma, gör Stins det här, under överinseende av sin store konstnärsidol Anders Zorn i form av: ”Självporträtt i rött”.
   Tapeten som också går i rött är ett nytryck från Duro och heter ”Gamla Grand”. 
   Det trettiotalistiska möbelinslaget i svart, är något Stins också vurmar för. Fåtöljen och rökbordet med askfatet och tändsticksasken, är centrala i Stins liv och detta njuter Stins av i golvlampans mildrosa sken.

Stins rök- och arbetsrum sett utifrån genom fönstret.

Här sitter alltså Stins, ständig beskådad av sin idol A. Z. Den tid Stins tillbringar vid sitt skrivbord är nog kortast möjliga. Annat lockar i den gröna fåtöljen i bakgrunden under golvlampan…

Detta är lägenhetens Hjärta – i vart fall om man frågar Stins.

Rökrummet sett ur annan vinkel, där Stins under långa kvällar sittande i sin älsklingsfåtölj njuter av Zorns oljemålning: ”Badande kullor i bastun”.
   Varje sådan kväll brukar börja med att Stins går till radiogrammofonen i Akvarellrummet, drar undan luckan som döljer barskåpet och slår upp en rejäl Singleton of Glendullan whisky.   
   Återvänder sedan till rökrummet och sätter sig i sin gröna älsklingsfåtölj, (till höger utanför bild,) där han därefter tänder en av sina superba Montecristo-cigarrer.
   Här blir han sedan sittande, länge, länge, med sina tre njutningsmedel: Whiskyn, Cigarrerna och Tavlan! Allt gamla ovanor sedan tiden i storstadssocieteten.

Över­blick över den mera privata delen av bostaden.

Herr och Fru Huldts natt­läger.

Här infinner sig Stins långt efter det att hustrun börjat sussa på söta örat. Och vem skulle inte det, hellre än vänta på en make som redan är på örat och dessutom stinker cigarr.
   Dessutom vet hon att hon snarast möjligt i morgon bitti måste öppna fönstret och vädra i rökrummet.

Familjens ”dressinghörna” 

Den antika kalsong- och sminkbyrån är en femtedjedel av en magnifik sovrumsmöbel från familjen von Falkensterns familjeslott i Bayern.
   Möbeln som tillverkades 1694 delades efter kriget mellan de tre återstående sönerna.
   Sovrumstapeten är ett nytryck av en gammal tapet: ”Nyckelviken Två” från Duro.
   Ett uruselt måleriarbete tvingas man tyvärr finna sig i, då SJ tycker att det gamla privatbanehuset man fått ”på halsen” vid övertagandet av NCJ* gott kan duga åt Stins!
 
*Norra CentralJärnvägen, förstatligad 1947

Gäst­rummet

Här bodde dotter Beatrice till för något år sedan. Fungerar nu som gästrum.
   Lär en gång ha hyst Prosten P. S. Alm i Ekensholms församling. Alm skulle på en förrättning i Valnäs. Men SMJ-rälsbussen från Ekensholm var försenad och missade anslutningen till sista tåget mot Valnäs. Att ha prosten sovande på träbänkarna i väntsalen passade sig inte. Inte ens om det var i II-Klass-väntsalen!

Bilderna får tala för sig själva, njut…

Etiketter: ny_takbelysning

Fast det sker ju på hög höjd, kallas det höghöjds­ar­bete då?!

Text och foto: SEN

Etiketter: ny_takbelysning

Här sågas, borras och skruvas det…

Etiketter: ny_takbelysning

Det gamla avlopps­röret får stryka på foten…

Text och foto: SEN

Etiketter: ny_takbelysning

Några bilder från förbe­re­del­serna.

Kabel­rännor och ankars­kenor
Ankars­ke­norna skall alltså skruvas i taket, sedan skall kabel­rännor, lampor, högta­lare och vad nu blir fästas i ankars­ke­norna.

Lamp­pro­totyp uppsatt

Det gamla avlopps­röret
Som ni ser är det inte i använd­ning längre och kan monteras ner i bitar.

Text: Lars J
Foto: SEN

Etiketter: ny_takbelysning

Våra lokala konst­närer á la Christo¹ är på G…

Text: LGF, SEN
Foto: SEN

1) Christo var en konstnär som "slog in" små och stora objekt i plast­skynken, t.ex. Pont Neuf i Paris. Du kan också läsa mer om Christo och många andra konst­närer, museer och utställ­ning på Artsy.

Etiketter: ny_takbelysning

Årsmöte 2014

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2014.

Se även Verksamhetsberättelsern 2013.

Text och foto: SEN

Etiketter: årsmöten

Här en skiss på hur den nya banlägg­nings­be­lys­ningen planeras att placeras.
Den kan kan ändras (men det svarta blir det i alla fall).

Text och foto: SEN

svarta och mörkgrå=kabelrännor, ljusgrå=arbetsbelysning, gul=banbelysning

Etiketter: ny_takbelysning

Några bilder från SMJ:s årliga träff för andra MJ-​klubbar.

Text och foto: SEN

Etiketter: medlemmar

Då är det dags att börja omda­ningen.

Text: LGF
Foto: SEN

Den gamla belys­ningen…

Den nya belys­ningen (bara provi­so­riskt uppsatt så den är inte injek­terad i kanterna)…

Etiketter: ny_takbelysning

Hej Julle och Svenne!

Under resan till Dort­mund väcktes och disku­te­rades tankar om hur man kan förbättra ljus och ljus­möj­lig­he­terna i SMJ:s klubb­lokal. Ni visade sedan en plan­rit­ning över nya ramper/​kabelrännor (osäker på vad de heter) som lämp­ligt monte­rade skulle kunna utgöra ett första steg att bygga vidare på.

Jag har vid besök i klubb­lo­kalen  noterat att ni gått runt och spanat i taket och konfe­rerat sinse­mellan och miss­tänker därför att planerna fort­satt att utvecklas och få fastare konturer?

Vi har SMJ styr på tisdag den 27 maj. Till det mötet kanske det finns någon mer detal­jerad beskriv­ning av ett möjligt steg 1 som styrelsen kan ta del av? På papper eller live, båda vari­an­terna är möjliga. Låt oss höras om status för detta arbete och om det är aktu­ellt att behandlas på styrel­se­mötet den 27:e. Kanske ses vi på torsdag och kan språkas lite då?

Häls­ningar
/​Anders

---
2014-05-20

Jodå, plan­lägg­ning på går för fullt.

Finns klart konkreta förslag med prisidé.
Har hittills försäkrat oss om ett till­räck­ligt antal nästan nya lysrörsar­ma­tu­erer av mycket hög kvalitet från ett rivnings­objet nere i stan (till en låg kostnad).

Svenne är nog den som i den här delen av projektet är bäst lämpad att presen­tera det hela den 27/​5. Jag är mera orien­terad mot plan­lägg­ning av grov­jobb och montage - när vi kommer dit

"Ingen­g­jörn"
---
2014-05-21

Jag kan nog till och med visa prak­tiskt hur det kan komma att se ut. Jag har plockat isär en armatur och konsta­terat att det är en av mark­na­dens bästa HF-​don. Lysrören dimmar från 0-​100%. Jag kommer den 27/​5
Obs – Vi har nu 91 arma­turer av topp­klass.

Svenne

Etiketter: banarbeten

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999