SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2011 > 04

Årsmötet 2011

Den 14/​4 hade före­ningen årsmöte i klubb­lo­kalen. De sedvan­liga agend­a­punk­terna klarades av, före­ningens ekonomi är i ordning och den avgå­ende styrelsen bevil­jades ansvars­frihet.

Förslaget till budget för år 2011 godkändes av mötet och till ny styrelse valdes enligt följande; ordfö­rande Anders Lu (omval), sekre­te­rare Mikael E (omval), kassör Leif P (omval), ledamot Sture H (omval), ledamot Anders La (omval), suppleant Otto BvL (omval) och Mats D (nyval).

Efter att den formella delen av mötet avslu­tats presen­te­rades infor­ma­tion om några kommande klubb­pro­jekt.

Foto­de­taljen (Svenne N) passade på att doku­men­tera eventet och Anders Lu skrev.

Dagord­ning
Andra punkten på agendan för dagen. Ännu spänd förväntan bland åhörarna.

Verk­sam­hets­be­rät­telse
Herr Sekre­te­raren drog den essä som även brukar kallas verk­sam­hets­be­rät­telsen.
Verk­sam­hets­be­rät­telse 2010 

Medlemmar
"Hmmm, det här med röst­längd kan ju vara rätt ointress­sant efter det att jag svarat mitt ja".

Alla var där
Glädje över förra årets resultat eller har mötesord­fö­randen behagat skämta?

Fattar ni
Money, money money…

Kassören
Omvända roller, kassören pratar och ordfö­randen bokför något.

Årets nyhet
Nya projekt på inrull­ning.

Etiketter: årsmöten

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999