SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010 > 03

SMJ fick möjlighet att vara med på IPMS Open med en egen lokal på söndagen den 14e mars. Vi ville visa upp att MJ-​hobbyn också handlar om modell­bygge, vilket vi gjorde på en yta av 12x14 meter.

Inne i den stora tävlings­hallen fanns ett 300-​tal mycket vackert byggda plast­mo­deller av alla de slag, bilar, båtar, flyg­plan, mili­tärt, dioraman och figurer med mera. Allt i olika skalor. Hos oss fanns också samma bredd av olika teman på modeller men allt i samma skala så att det går att kombi­nera. Hos oss var också många av model­lerna körbara och med olika ljud-, ljus- och rökfunk­tioner.

MJ-​bygghobbyn skiljer också på så sätt att vi jobbar i mer olika mate­rial: vitme­tall, trä, plast och mässing. Just det sist­nämnda börjar bli poppis även på plast­mo­dell­sidan där många byggsatser kommer med ett litet etsark i mässing. Dock så limmar de flesta ihop dessa vilket nog om några år kommer att ha förödande resultat. En av de saker vi visade var därför hur man löder ihop mässing.

Text och foto: ALa

Etiketter: mässor, besök

Enligt plats­chefen, verk­mäs­tare Bergman, har bygget avse­värt försin­kats då allt maski­nellt arbete måst ske för hand, eftersom el-​servicen inte ens är påbörjad.


Text: LEB
Foto: SEN

Etiketter: farsarvets_stnhus

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999