SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2009 > 08

2 september 1955
Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström har under semester­vilan passat på att i smyg besöka det pågående bygget av Farsar­vets station.

Text: LEB      Foto: LGF, LEB

Bygg­naden var vid vårt besök helt över­given, varför vi fritt kunde ströva omkring där.

Vi började med att kika in genom fönstren för att bilda oss en uppfatt­ning om läget på insidan. Av det vi såg före­faller det kons­tigt nog som om stationen används provi­so­riskt trots att så mycket åter­står att göra.
   Första titten blev in i vad som bestämt är stin­sens expe­di­tion. Sedan något som verkar vara tele­graf­ex­pe­di­tionen, undrar just om vi kan ringa in vår artikel?
– Nej, det gick inte.
   Sedan den stora vänt­salen och där på anslags­tavlan ser vi redan reklam för den kommande vinterns skid­resor. Bredvid stod faktiskt en dörr öppen – inte nog med det, den saknades helt! Fritt fram alltså. Till höger i vänt­salen gör Stats­banan reklam för sommar­re­sande med tåg och där står också en dörr öppen till II kl väntsal. Den vill vi se eftersom vi förmodar att damto­a­letten finns därinne. Jo, mycket riktigt. Till vänster om den f.d. öppna spisen är dörren. Men nu får ni vänta utanför.
   Sedan har vi kommit ut i vänt­salen igen och tittar åt höger. Där ser vi biljett­ex­pe­di­tionen och resgodsin­läm­ningen. På anslags­tavlan sitter Sveri­ge­kartan som vi känner igen från alla kära bruna person­vagnar. Vi kliver sedan över disken och in i resgodsin­läm­ningen. Där ligger faktiskt några (kvar­glömda?) väskor. Undrar vem som sabo­te­rade sin semester på detta sätt.
   Från inläm­ningen finns en dörr till en annan ingång. Där sitter stinsen innanför sin nylac­kade mahog­nydörr – när han är i tjänst vill säga, och rakt fram disken i tele­grafen. Glas­par­tiet står, ännu i avsaknad av sina dörrar, öppet. Vi fort­sätter in och öppnar luckan i disken och kommer in i biljett­ex­pe­di­tionen och här är det ingen tvekan om att stationen används. Undrar bara när.
   Samman­fatt­ningsvis kan vi säga att bygget tycks fort­skrida mot ett full­bor­dande. Dock synes en hel del saknas vad beträffar detaljut­fö­randet här och där, men efter vad vi hittills sett antar vi att detta i sinom tid kommer att rättas till. Men därtill får vi åter­komma senare.

Syllvia Ångström genom Lars Eric

Etiketter: sba_kåseri

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999