SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2006 > 08

Beskrivning
Modu­lan­slut­ningen löses med ett anslut­nings­spår till dubbel­spåret alldeles före Årstabron. Spåret leder ut till ett MMM-​gränssnitt. Anslut­nings­spåret till SJ med sina växlar kommer att ingå som en del i säker­hets­sy­stemet som körs via datorn. I detta gräns­snitt kan nu en valfri modul anslutas.

För modu­lan­slut­ningen måste följande para­metrar beaktas:

  • Anslut­ning av en MMM-​modul skall kunna ske oavsett om bangården är på plats eller inte.
  • Anlägg­ningens tekniska krav (som stigning max 20 0/00 i rakspår och max 10 o/oo i kurvspår, kurvradie min 1000 mm för SJ) måste beaktas.
  • Minsta kurvradie får gärna användas för att prova att tågsätten kan passera en sådan.

Principritning
Detta är alltså själva prin­ciprit­ning för modu­lan­slut­ningen. Eftersom det är ett MMM-​gränssnitt så kan man sedan ansluta valfri MMM-​modul med stan­dar­dan­slut­ning.

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999