SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2006 > 04

Bakgrund
Genom att medlem­marna äger den rullande mate­ri­alen måste den packas upp och ned vid varje trafik­kväll. Redan från början anlades ett spår från verk­staden med det dubbla syftet att fungera som prov­sträcka såväl som utkör­nings­spår till anlägg­ningen. Detta spår har inte använts som avsett (dolt och svåråt­kom­ligt om det stannar ett prov­kör­ningslok, sträck­ning i både höjd och kurva som kan försvåra att köra ut långa tågsätt). Framför allt var sträckan lång och det tog tid att köra ut varje tåg. Med tanke på att det i dagens trafik (20–30 SJ-​tåg) skulle dess­utom upp- och nedpack­nings­tiden bli helt orea­lis­tisk.

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999