SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2006

Veckans bild 2006

Månadens spår hade en föregångare som kallades Veckans bild med tanken att få en kopp­ling till verk­samheten och visa vad som kan hända en klubb­kväll.

Nu skall ingen ta detta med 'veckans' alltför strikt, det blev vad det blev. Det är till­fället och möjlig­heten som gör när en uppda­te­ring kommer men med ungefär så där nån veckas mellanrum så försökte vi byta ut bilden. (Numera ersätt av det tids­mäs­sigt, när det gäller publi­ce­ring alltså, mer korrekta namnet "Måna­dens spår".)

Beskrivning
Modu­lan­slut­ningen löses med ett anslut­nings­spår till dubbel­spåret alldeles före Årstabron. Spåret leder ut till ett MMM-​gränssnitt. Anslut­nings­spåret till SJ med sina växlar kommer att ingå som en del i säker­hets­sy­stemet som körs via datorn. I detta gräns­snitt kan nu en valfri modul anslutas.

För modu­lan­slut­ningen måste följande para­metrar beaktas:

  • Anslut­ning av en MMM-​modul skall kunna ske oavsett om bangården är på plats eller inte.
  • Anlägg­ningens tekniska krav (som stigning max 20 0/00 i rakspår och max 10 o/oo i kurvspår, kurvradie min 1000 mm för SJ) måste beaktas.
  • Minsta kurvradie får gärna användas för att prova att tågsätten kan passera en sådan.

Principritning
Detta är alltså själva prin­ciprit­ning för modu­lan­slut­ningen. Eftersom det är ett MMM-​gränssnitt så kan man sedan ansluta valfri MMM-​modul med stan­dar­dan­slut­ning.

Bakgrund
Genom att medlem­marna äger den rullande mate­ri­alen måste den packas upp och ned vid varje trafik­kväll. Redan från början anlades ett spår från verk­staden med det dubbla syftet att fungera som prov­sträcka såväl som utkör­nings­spår till anlägg­ningen. Detta spår har inte använts som avsett (dolt och svåråt­kom­ligt om det stannar ett prov­kör­ningslok, sträck­ning i både höjd och kurva som kan försvåra att köra ut långa tågsätt). Framför allt var sträckan lång och det tog tid att köra ut varje tåg. Med tanke på att det i dagens trafik (20–30 SJ-​tåg) skulle dess­utom upp- och nedpack­nings­tiden bli helt orea­lis­tisk.

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999