SMJ-vingar-6

SMJ nyheter

2018 > 05

Den 25 maj 2018 blir den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Beskrivning av hur föreningen hanterar detta har lagts in på hemsidan.

Se även Copyright och GDPR samt Medlemsanmälan.

Läs hela inlägget »

Vill du fördjupa dig litet i 'konceptet' 1955 och JM (begreppet förklaras på en av sidorna nedan)? Här kommer då några lämpliga sidor att läsa..

Läs hela inlägget »

Det är Digitalgruppen, dvs. en samling medlemmar, som här presenterar inriktningen på det kommande digitalarbetet.
Medlemsinfo -> Digitalgruppen

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste