SMJ-vingar-6

Godsvagn SJ standard littera G

Förebilden

Täckt gods­vagn, 1935 års utfö­rande.

Om man säger "täckt gods­vagn" tänker nog de flesta på den svenska stan­dard­gods­vagnen littera G som är en vida­re­kon­struk­tion från den 1927-​33 leve­re­rade littera Grh.

GDG-​banorna fick de första vagnarna av littera "stan­dard G" år 1935 och SJ:s första vagn fick nummer 31942 och leve­re­rades året därefter, alltså år 1936. Den sista vagnen av denna så typiskt svenska gods­vagn leve­re­rades 1951 men under denna långa period fick vagnarna flera olika ändringar. Så var inte förvånad om just din bild, verklig eller minnesbild, av denna vagn­styp inte råkar stämma med ovanstå­ende bilder.
 

Modellen av G-​vagnen är lätt­byggd med delarna är i stort sett färdiga för samman­fog­ning och målning. Det behövs inte många eller kompli­ce­rade verktyg. Vagnen har bra gång­e­gen­skaper med samma typ av upphäng­ning som SMJ:s C3-​vagnar.

G-krafttävlingarna
För att öka intresset att "kitbasha" modeller (dvs. att bygga nya modeller utifrån delar från andra) så anordnade SMJ en tävling som vi kallade G-kraft där utgångspunkten skulle vara en Standard G-vagn. Man fick ett uppmärkt vagnunderrede och sedan var det fritt fram för fantasin ...
 

Beställning av byggsatserna

SJ litt G, halv bromsplatt­form och gavel­dörr  250:-
SJ litt G, hel bromsplatt­form 250:-
Sats om 3 st SJ litt G (ange önskade typer) 675:-
Sats om 6 st SJ litt G (ange önskade typer) 1200:-

 


Specifikation av byggsatserna

 • Byggsatser i skala H0 (1:87).
 • Komplett sats med:
   - fler­talet detaljer i plast,
   - korg, tak och under­rede
   - platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing
   - NEM koppel­ficka
   - hjul
   - dekaler för lång­bal­karna och flera olika vagns­nummer
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.
Standard G med hel bromsplattform
Standard G med hel bromsplattform
Standard G med halv bromsplattform och dörr
Standard G med halv bromsplattform och dörr