SMJ-vingar-6

SJ:s tvåaxliga personvagnar littera CC2 med Jakobsboggi

SJ person­vagn littera CC2, träklädd

Förebilderna

För att ge de 2-​axliga C3-​vagnarna en lugnare gång på spåret, samman­byggdes på 1930-​talet åtta st. C3-​vagnar till fyra st. CC3d. De "nya" vagnarna bestod parvis av ihop­kopp­lade C3-​vagnar, som i skarven vilade på en gemensam s.k. Jakobs­boggi. Dessa fyra st. tvåvagn­se­ki­page ändrades senare till två st. fyravagns-"aggregat" - senare kallade litt. CC4. Samma år byggdes ytter­li­gare två st. CC4samt 11 st. CC2. Åren 1934–39 byggdes ytter­li­gare 34 st. CC2 med utgångs­punkt i såväl litt C3d. som litt. C3e.

De 45 meter långa CC4-​vagnarna blev med tiden alltför otymp­liga. År 1939 delades de därför i åtta st. CC2. Efter alla ny- och ombygg­nader fanns därefter 53 exem­plar av CC2-​vagnarna.

Vid den stora omlit­te­re­ringen 1956 fick CC2-​vagnarna litt. BB2. Alla de beskrivna vagn­sty­perna slopades under de första åren på 1960-​talet.

Beställning av byggsatserna

SJ litt CC2 f.d. C3d, träklädd 675:-
SJ litt CC2 f.d. C3d, plåtklädd   675:-
SJ litt CC2 f.d. C3e, träklädd 675:- 
Vagnar kan sampackas vid leverans.


Specifikation av vagnbyggsatserna

 • Byggsatser i skala H0 (1:87)
 • Byggsatsen inne­håller:
   - fler­talet detaljer i plast,
   - korg, tak och under­rede
   - platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing
   - NEM koppel­ficka
   - hjul (Märk­lin­hjul på begäran)
   - dekaler för flera olika vagn­nummer
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.
 • Koppel medföljer inte.