SMJ-vingar-6

SJ:s tvåaxliga personvagnar littera C3

SJ person­vagn littera C3d, plåt­klädd

Förebilderna

SJ:s första tvåax­liga person­vagnar, till­ver­kade i slutet av 1800-​talet, var mycket korta, plåt­klädda och försedda med lanter­nintak. Trots att boggi­vagnar började till­verkas redan på 1890-​talet, fort­satte man att av kost­nads­skäl även bygga tvåax­liga vagnar. Dessa gjordes något längre än de tidi­gare till­ver­kade och försågs därför med bärstag. Taken gjordes välvda och utan lanternin. På 1910-​talet över­gick man från plåt- till teak­klädsel.

Littera C3c (med lanter­nintak) och de först till­ver­kade litt. C3d (med slätt tak) var plåt­klädda. Senare till­ver­kade litt. C3d var teak­klädda, liksom litt. C3e och C3g.

Littera C3d (träklädd) till­ver­kades i 200 exem­plar. Litt. C3d (plåt­klädd), C3e och C3g till­ver­kades i vardera 75 exem­plar. De användes i stor­stä­dernas lokal­trafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-​talet.

C-krafttävlingarna
För att öka intresset att "kitbasha" modeller (dvs. att bygga nya modeller utifrån delar från andra) så anordnade SMJ en tävling som vi kallade G-kraft där utgångspunkten skulle vara en valfri C3-vagn (C3, CC2, OKB). Man fick ett uppmärkt vagnunderrede och sedan var det fritt fram för fantasin ...

Beställning av byggsatserna

SJ litt C3d, träklädd 400:-
SJ litt C3d, plåtklädd 400:-
SJ litt C3e med tjänstekupé, träklädd    400:-
SJ litt C3g av Norrlandstyp, träklädd 400:-
 

Specifikation av vagnbyggsatserna

 • Byggsatser i skala H0 (1:87)
 • Byggsatsen inne­håller:
   - fler­talet detaljer i plast,
   - korg, tak och under­rede
   - platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing
   - NEM koppel­ficka
   - hjul (Märk­lin­hjul på begäran)
   - dekaler för flera olika vagn­nummer
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.
 • Koppel medföljer inte.
C3d träklädd
C3d träklädd
C3d plåtklädd
C3d plåtklädd
C3e med tjänstekupé, träklädd (ej fullständigt dekalerad)
C3e med tjänstekupé, träklädd (ej fullständigt dekalerad)
C3g av Norrlandstyp, träklädd
C3g av Norrlandstyp, träklädd