SMJ-vingar-6

OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3, C3s, CD, CF

OKB person­vagnar i ett tågsätt

Förebilderna

OKB (Ostkust­banan) anskaf­fade år1926 15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg. De hade C3-​korgar men inred­ning och resgodsportar av samma typ som SJ:s litt. CF4. De hade följakt­ligen resgodsportar i nischer på sidorna.

För trans­port av sjuka anskaf­fades från Kockums år 1927 fyra vagnar med beteck­ningen C3s. Under åren 1929-​1931 anskaf­fades ytter­li­gare fem C3-​vagnar från ASJ i Linkö­ping.

Beställning av byggsatserna

OKB litt C3, personvagn 475:-
OKB litt C3s, person-/sjukvagn 475:-
OKB litt CD, person-/postvagn 475:-
OKB litt CF, person-/resgodsvagn 475:-
Sats om 4 st OKB-​vagnar
(en av vardera C3, C3s, CD och CF) 
1 800:- 


Specifikation av vagnbyggsatserna

 • Byggsatser i skala H0 (1:87)
 • Korgarna är färdig­må­lade i OKBs gröna färg.
 • Signa­tu­rerna OKB, 3KL och RESGODS är gjutna som relief på korgsidorna och färdig­må­lade (tampong­tryckta) i gul färg. Dekor­lin­jerna är färdig­må­lade på samma sätt.
 • Model­lerna har samma typ av under­rede som SMJ:s tidi­gare lanse­rade C3-​vagnar, medan korgarna är helt nya.
 • Byggsatsen inne­håller:
   - fler­talet detaljer i plast,
   - korg, tak och under­rede
   - platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing
   - NEM koppel­ficka
   - hjul (Märk­lin­hjul på begäran)
   - dekaler för lång­bal­karna och flera olika vagns­nummer
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.
 • Koppel medföljer inte.
OKB litt C3, personvagn
OKB litt C3, personvagn
OKB litt C3s, person-/sjukvagn
OKB litt C3s, person-/sjukvagn
OKB litt CD, person-/postvagn
OKB litt CD, person-/postvagn
OKB litt CF, person-/resgodsvagn
OKB litt CF, person-/resgodsvagn