SMJ-vingar-6

OKB:s tvåaxliga personvagnar littera C3 i SJ-version

OKB i SJ-utförande litt CF4

Förebilderna

År 1933 förstat­li­gades Ostkust­banan (OKB), varvid samt­liga vagnar över­togs av SJ. Några vagnar var i bruk ända in på 1960-​talet.

Ostkust­banan (OKB) anskaf­fade redan år 1926  15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg. De hade C3-​korgar men inred­ning och resgodsportar av samma typ som SJ:s litt. CF4. De hade följakt­ligen resgodsportar i nischer på sidorna. Under åren 1929-​1931 anskaf­fades ytter­li­gare fem C3-​vagnar från ASJ i Linkö­ping.

Model­lerna har samma typ av under­rede som SMJ:s tidi­gare lanse­rade C3-​vagnar, medan korgarna är helt nya. Korgarna är, i motsats till OKB-​versionen, omålade. De skall målas i rödbrun färg och förses med medföl­jande SJ-​dekaler. 

Beställning av byggsatserna

OKB SJ-litt C3g, personvagn 400:-
OKB SJ-litt CD1/11, person-/postvagn 400:-
OKB SJ-litt CF3/4, person-/resgodsvagn     400:- 

Specifikation av vagnbyggsatserna

 • Byggsatser i skala H0 (1:87)
 • I satserna ingår 
   - historik
   - utförlig bygg- och målnings­be­skriv­ning
   - etsade platt­formar
   - konsoler och grindar
   - NEM koppel­ficka
   - dekaler och hjul (vid begäran Märk­lin­hjul).
 • Koppel ingår ej.
OKB personvagn SJ litt C3g
OKB personvagn SJ litt C3g
OKB person/-postvagn SJ litt CD1/11
OKB person/-postvagn SJ litt CD1/11
OKB person/-resgodsvagn SJ litt CF3/4
OKB person/-resgodsvagn SJ litt CF3/4