SMJ-vingar-6

Försäljning

För närva­rande kan vi inte leve­rera C3-, CC2 eller OKB-​byggsatser 
då vi saknar delar till byggsat­serna.
Delarna är beställda men har ännu inte leve­re­rats till SMJ.


 

SMJ:s säljer produkter som stödjer klub­bens verk­samhet och hobbyns utvidg­ning.
Produk­terna kan köpas

Frågor om försäljningen sänds till e-​post: forsaljning@smj.org

OBS – Alla våra byggsatser är i spårvidd H0 (skala 1:87) och alla priser är i SEK (svenska kronor).

Böcker, dvd och vykort

Byggsats till lok i skala H0

Byggsats till järnvägsvagnar i skala H0

Järnvägsbolagsfärger

Byggsats till bilar och färdigbyggda bilar