SMJ-vingar-6

 Byggsats ånglok M3/​E6, skala H0 (1:87)

loading...

Förebilden

Ånglok litt M3 från SWB, över­tagna 1945 av SJ som litt E6. Efter våra tidi­gare byggsatser av ånglok littera H3/​A6 och littera P7/​A7 kommer nu ytter­li­gare ett lok i serien om byggsatser till svenska ånglok i skala H0. Den nya byggsatsen tas fram i en begränsad serie och är gjord efter samma princip, dvs. färdig­byggt chassi och en mässings­byggsats med gjut­delar, dekaler, motor etc.

Stock­holm Westerås Bergs­la­gens Nya Järn­vägs AB (SWB) behövde i början av 1910-​talet  en gods­tågs­loktyp. som kunde prestera mer i hastighets- och drag­krafts­hän­se­ende än de otidsen­liga engelsk­till­ver­kade M-​loken.

SWB hade redan 4 stycken H3-​lok vid den här tiden och genom att göra en åtta-​kopplad version av detta lok så skapade man ett s.k. Consolidation-​lok, som liknade H3-​loket i allt utom axel­följd och driv­hjuls­di­a­meter som fick litte­ra­be­teck­ningen M3. Driv­hjulen gjordes dock så stora (1407 mm) att loket även kunde fram­föra persontåg.

SWB beställde 11 st, som leve­re­rades av NOHAB och Falun 1912–20. M3-​loken visade sig vara ett verk­ligt allroundlok, som kunde användas i all slags tågtjänst, t.o.m. i snälltåg.

År 1945 förstat­li­gades SWB efter att ha drivits som stat­ligt bolag i ett år och M3-​loken blev SJ E6 1703–13. Fler­talet lok fort­satte sin drift på de f.d. SWB-​linjerna men blev vart­efter hänvi­sade till sido­lin­jerna. I slutet av 1950-​talet började E6-​loken avställas för att skrotas på 1970-​talet.

Faktaunderlag: Försvunna lok- och motor­vagn­styper 1974. Del II. Tåg nr 4/​75.

Beställning av byggsatsen

Byggsats ånglok litt M3/​E6 4 600:-

Porto 180:- inom Sverige per lokbyggsats.
En lokbyggsats skickas alltid rekommenderat.

OBS – Vi kan inte ta emot beställ­ningar helt fritt då byggsatserna görs i ett begränsat antal. 
 • Du tecknar dig för en lokbyggsats per e-post, M3E6-teckning@smj.org
 • Du kommer att bli kontaktad i turord­ning enligt teck­nings­listan för att göra en bindande beställ­ning.
 • Leve­rans sker när inbe­tal­ning skett på SMJ:s Plus­Giro-konto, nr 28 22 66-​6.
 • Kontakta alltid e-post forsaljning@smj.org vid frågor.
 • Byggbeskrivning för nerladdning och egen utskrift.


Specifikation av byggsatsen

Byggsats från Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) och Dekaler och Etsat.
 • Byggsatsen är i 1940-​talsutförande och kan byggas som SWB eller SJ-​version.
 • Färdig­mon­terat och funge­rande lokchassi 
   - komplett med hjul, koppel­stänger och växellåda
   - konti­nu­er­ligt fjäd­rande drivaxlar (Conti­nuous springy beams = CSB)
   - löphjuls­boggi.
 • Övriga delar som bl.a.:
   - panna i färdig­bockad etsad mässings­plåt,
   - etsad hytt och tender,
   - dekaler och skyltar för SWB och SJ,
   - Mash­i­ma­motor
   - en mängd gjutna och etsade detaljer.
 • Utförlig bygg­be­skriv­ning med historik, instruk­tioner, ritningar och bilder.

Utdrag ut byggbeskrivningen