SMJ-vingar-6

Byggsats ånglok H3/P7/A7, skala H0 (1:87)

loading...

Förebilderna

Ånglok litt H3 från DJ, litt P7 från HNJ, över­tagna av SJ som litt A7.

Efter mer än 100 st byggsatser av ånglok littera H3/​A6 kommer nu SMJ med en efter­föl­jare i littera P7/​A7. Den nya byggsatsen tas fram i en begränsad serie och är gjord efter samma princip, dvs. färdig­byggt flex­i­chassi och en mässings­byggsats med gjut­delar, dekaler, motor etc.

Dals­lands Järn­vägar (DJ) fick ökad trafik vid första världs­kri­gets utbrott då fram­förallt genom­gångs­tra­fiken till Norge krävde kraf­ti­gare person­tågslok. Detta ledde till att två lok inköptes 1914 med litt H3 och fick nr 9-​10, 1917 inköptes lok nr 11. DJ:s val av lok inspi­re­rades av grann­banan BJ:s littera H3 (senare SJ litt A6) men DJ:s lok hade annorlunda panna samt öppna hytter av s.k. vind­kly­var­mo­dell. Ursprung­ligen var loken utrus­tade med små 2-​axliga tendrar men dessa byttes till begag­nade C-​tendrar från SJ under 1940-​talet.

Halm­stad Nässjö Järnväg (HNJ) köpte år 1939 lok nr 9 från DJ och försåg den redan från början med en C-​tender samt byggde om hytten till en sluten hytt. Loket, som fick litt P7 nr 51, över­gick 1948 vid förstat­li­gandet som SJ litt A7.

DJ:s lok nr 10-​11 över­gick till SJ 1945 som littera A7. Loken tjänst­gjorde till 1950-​talet. Två av loken skro­tades 1970 men nr 1804, urspr. DJ nr 10, blev museilok i Ed på sin forna hemma­bana.

Faktaunderlag: Försvunna lok- och motor­vagn­styper 1974. Del II. Tåg nr 4/​75.

Beställning av lokbyggsatsen

Byggsats ånglok litt H3/​P7/​A7  4 800:-

Porto 180:- inom Sverige per lokbyggsats.
En lokbyggsats skickas alltid rekommenderat.

OBS – Vi kan inte ta emot beställ­ningar helt fritt då byggsatserna görs i ett begränsat antal. 
 • Du tecknar dig för en lokbyggsats per e-post, H3P7A7-teckning@smj.org
 • Du kommer att bli kontaktad i turord­ning enligt teck­nings­listan för att göra en bindande beställ­ning.
 • Leve­rans sker när inbe­tal­ning skett på SMJ:s Plus­Giro-konto, nr 28 22 66-​6.
 • Kontakta alltid e-post forsaljning@smj.org vid frågor.
 • Byggbeskrivning för nerladdning och egen utskrift.


Specifikation av byggsatsen

Byggsats från Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) och Dekaler och Etsat.
 • Byggsatsen är i 1940-​talsutförande med C-​tender.
 • Färdig­mon­terat och funge­rande lokchassi 
   - fräst i 1 mm mässing och av flexichassi-​typ,
   - komplett med hjul, koppel­stänger och växellåda samt
   - löphjuls­boggi.
 • Övriga delar som bl.a.:
   - panna i färdig­bockad etsad mässings­plåt,
   - etsad hytt och tender,
   - dekaler och skyltar för vald förvalt­ning,
   - Mash­i­ma­motor samt
   - en mängd gjutna och etsade detaljer.
 • Hytt och andra detaljer speci­fika för den förvalt­ning du beställer.
 • Utförlig bygg­be­skriv­ning med historik, instruk­tioner, ritningar och bilder.

Utdrag ut byggbeskrivningen