SMJ-vingar-6

Järnvägsbolagsfärger

Förebilderna

Ett vanligt problem som uppstår när man bygger eller förbättrar en lok- eller vagns­mo­dell är att få till rätt färg­ku­lörer… så vad göra? Några entu­si­aster hos SMJ tog tag i detta problem och under­sökte om det skulle gå att ta fram färger med önskade färg­ku­lörer, och det gjorde det.

Ett antal färg­ku­lörer som använts av olika järn­vägs­bolag har tagits fram. Ursprung­ligen togs dessa färg­ku­lörer fram för använd­ning av klub­bens egna medlemmar. Men, precis som SMJ:s stadgar före­skriver, så vill vi också sprida dessa färger till andra modell­byg­gare. SMJ tar i första hand fram färger som anknyter till den trafi­kidé som åter­speglas på klub­bens anlägg­ning.

SMJ har, där så är möjligt, använt korrekta färg­prover från SJ, TGOJ etc. Se även SJ:s färg­ta­bell med stan­dard­färger.

För­u­tom bolagsu­nika fär­ger så behö­ver man även en del andra stan­dard­ku­lö­rer. Vad sägs om teak­färg som nylac­kad eller väder­biten?

Beställning av färger

SMJ har fått information om att våra färger träffas av en ny EU-lagstiftning som trädde i kraft 1 mars 2022. Vi undersöker nu vilka eventuella effekter det får för vår färgförsäljning. I väntan på att vi utrett denna fråga har vi beslutat att införa ett försäljningsstopp för färgerna.

Vi återkommer med information när vi vet vilka förutsättningar som gäller för vår försäljning av färgerna.
Färgburk 14 ml  50:-

OBS – Skickas normalt sett inte per post. Ta kontakt med Pryl­boden före order.

  • Kontakta alltid e-post forsaljning@smj.org före order för att kontrollera tillgång och leverans.

Specifikation av färger

  • Det är en färg från Phoenix Preci­sion Paints Ltd i England. 
  • Färgerna finns i burk­stor­leken 14 ml.
  • Färgen lämpar sig mycket bra för pensel­mål­ning men kan även sprutas med mycket gott resultat. Vid sprut­mål­ning bör färgen spädas ut med balsam­ter­pentin till lämplig koncistens.

Järnvägsbolagsfärger
S100 S100

SJ 74 (DE) Gul
Räls­bussar, t.ex. litt Y6 med sina vari­anter

S101 S101

SJ 95 (T) Havan­nabrun
Äldre lok och vagnar, detaljer på moderna fordon

S102 S102

SJ 81 (O) Orange
Räls­bussar, t.ex. Y6 med sina vari­anter

S103 S103

SJ 92 (S) Rödbrun
Lok och vagnar

S104 S104

SJ 88 (R ) Signalröd
Lok och signaler

S105 S105

SJ 45 (MZ) Mörk­grön
Bussar och loko­mo­torer

S106 S106

SJ (D) Cremegul
Lands­vägs­bussar, Hilding Carlsson-​rälsbussar

S107 S107

SJ 83 (OR) Oran­geröd
Ra (nyare målning), Rb, Rc (orig. färg­sätt­ning)

S108 S108

SJ 64 (J) Gulgrå
Broar, ledning­stolpar, signaler

S109 S109

SJ 54 (V) Grågrön
Ledning­stolpar

S110 S110

SJ 52 (N) Signal­grön
Signaler

S111 S111

SJ 28 (IP) Blå
Diesellok ca 1975-​1995 (tak och överdel på huvar)

S112 S112

SJ 11 (G) Ljusgrå
Räls­bussar Y6, Y7, Y8, X16, X17 (tak)

S113 S113

SJ 27 (P ) Blå
Rc i orange utf. (lång­balk), SL X1, X10

S114 S114

SJ 10 (F) Grågrön
Rc i orange utf. (bårder)

S115 S115

SJ 15 (K) Mörkgrå
T43 orig.målning (korg och under­rede), T44 i orig.målning (tak, korgö­verdel, lång­balk, under­rede), loko­mo­torer och diesellok 75- (under­rede och boggier), Rc-​lok i orange utf. (boggier och under­rede), motor­va­ganar och person­vagnar fr. ca 1950- (tak)

S116 S116

SJ 32 (PH) Gråblå
Rc, X1. X10 (tak)

S150 S150

HNJ Röd, HNJ-​R
Snabb­mo­tor­vagnar

S200 S200

TGOJ Grön
El-​lok, stål­per­son­vagnar, undre delen på elmo­tor­vagnar

S201 S201

TGOJ Oliv­grön, TGOJ-​OG
övre bården på lok litt Bt, övre delen på elmo­tor­vagnar

S250 S250

GDG Rödo­range

S251 S251

GDG Brunrod

S252 S252

OKG Grön


Vädringsfärger
P995 P995

Teak Base­coat (Dull)
Grund­färg för att få en teakyta

P996 P996

Weat­hered Teak Topcoat (Dull)
Lätta anstryk­ningar ger sliten och fukt­skadad teakyta

P997 P997

Golden Teak Topcoat (Dull)
Lätta anstryk­ningar ger en fräsch teakyta