SMJ-vingar-6

Volvo PV 56, militär stabsbil
färdigbyggd i skala 1:87 (H0)

Förebilden

Volvo PV 56 1938–1945
 
Volvo PV 53-56 ersatte den tidigare PV 51-52. Bilen moderniserades med mjukare fjädring, bättre styrning, ny inredning och instrumentpanel. Exteriört fick bilen en modernare front än tidigare. PV 53 (Standard) och PV55 (Lyx) saknade utbyggt bagageutrymme. PV54 (Standard) och PV56 (Lyx) hade utbyggt bagageutrymme.
 
Tillverkades enligt följande:
 
1938–1945
PV53            1204 st
PV54              814 st
PV55              286 st
PV56            1321 st
 
Radiobilarna levererades runt 1942 men de visade sig ha begränsade terrängegenskaper så man tog fram då rtgb /43 och radioutrustningen flyttades över till dem. Bilarna användes då som stabsbilar. De mönstrades ut i början av 50-talet och såldes till civila marknaden.
 
Modellen är en handtillverkad småseriemodell i en mycket begränsad upplaga.

från Soldl Signal 1942:

25 W Bl m/39 25 W Bl m/39

"Stationen är utförd för telegrafering utan ton samt telefonering. Räckvidden är under färd är 15 km vid telegrafering och 5 km vid telefonering samt med stillastående stationer med upprättad kastantenn 100 resp 30 km. Stationen liknar med undantag för kraftkällorna, rören och antennen i huvudsak 10 W Br. Den är inmonterad i en radioavstörd personbil försedd med en 150 watts bilgenerator och två stycken parallellkopplade 6 volts bilbatterier."

Volvo radiobil PV 56 för 25 W Bl Volvo radiobil PV 56 för 25 W Bl

"På bilens tak är en 3,2 meter lång antennstav monterad i fjärdrande fäste. Apparatlådan är fastsatt vid ett stativ mitt framför baksätet. ... Vid förbindelse under marsch användes stavantennen. Denna hålles härvid nedböjd bakåt genom staglinor fastsatta vid öglor baktill på vagnen. Vid förbindelse med stillastående vagn lossa staglinorna så att masten står rakt upp. Räckvidden ökas härvid avsevärt om de till stationerna hörande antennlinorna anslutes till masttoppen och kastas upp över utvalda stödpunkter, så att en T-antenn bildas. Vagnens chass och övriga metalldelar tjänstgöra såsom motvikt. ...

Tygdepartementet har beordrat tillverkning av 78 st 25W bilradiostationer vid S 1 Tv."


Specifikation av modell

  • Modellen av en militär stabsbil är målad i militärgrönt med kamouflagemönster.
  • Inredningen är grå som på förebilden.
  • Utrustad med vit etsad ratt och växelspak.
  • Korrekt instrumentbräda.
  • Extra lös detaljering som är etsad: vindrutetorkare och backspeglar.


Beställning

Volvo PV 56 militär, färdig­byggd  380:-