SMJ-vingar-6

Beställning och betalning

Se våra produkter under sidan Produkter -->

Beställning

Skicka en order per e-post till forsaljning@smj.org med följande uppgifter:

  • en lista på önskade produkter
  • det totala beloppet för
     - de beställda produkterna 
     - inklusive portokostnader
        och eventuella betalningskostnader (bankinbetalning)
  • ange en egen orderreferens (skall även anges på betalningen)
  • namn och adress för leverans

Betalning

Förskotts­in­be­tal­ning till 
  • SMJ:s svenska Plus­Giro 28 22 66-​6.
  • Ange din egna orderreferens (eller skriv beställningen direkt i betalningen).

  eller IBAN-​betalning inom EU till SMJ:s bank­konto

  • IBAN:  SE 93 5000 0000 0528 6330 1772
  • BIC (Swift): ESSESESS
  • Ange din egna orderreferens.

Kostnader för betalning samt porto

IBAN-betalning inom EU + 10:-
IBAN-betalning från annat europeiskt land + 30:-
För närva­rande kan vi inte leve­rera C3- och OKB-​byggsatser
då vi saknar delar till byggsat­serna.
Delarna är beställda men har ännu inte leve­re­rats till SMJ.
(Vi kan leve­rera CC2-​byggsatser.)
inom
Sverige
inom
Europa
till övriga
världen
Per beställd personvagnsbok 108:- 160:-
Per beställning av DVD  20:- 52:-
Per beställning av vykort 1 10:- 52:-
Per beställning av vagnar 2 54:- 75:-
Per beställning av bockningsmallar 1 10:-  52:-
Per beställning av bilar 1 40:- 52:-

1 Använd det högre portot vid samtidig beställning av olika artiklar.
2 Per leverans om max 6 st vagnar.