SMJ-vingar-6

 Ekensholmsbanan – Bergslagen på spåren

Beskrivning

Fetstil används för att peka ut själva rättningen.

 • Sid 5 
   - Står:             Jan Otterbck 
   - Skall vara:  Jan Otterbeck 
 • Sid 18
   - Står:            En firma med likande inriktning var AH Mässingschassi (Anders Hildorsson) i Stensjön.
   - Skall vara: En firma med likande inriktning är AH Mässingschassi (Anders Hildorsson) i Stensjön.
 • Sid 23
   - Står:           Foto: Gunnar Levin (övre vänsta bildtexten) 
   - Skall vara: Foto: Gregor Levin (övre vänsta bildtexten) 
 • Sid 23
   - Står:            Foto: Gunnar Levin (undre högra bildtexten) 
   - Skall vara: Foto: Gregor Levin (undre högra bildtexten) 
 • Sid 31
   - Står:            Spänning 18000 mV, 50 Hz
   - Utgår.         Förhållandet gällde före digitalisering av anläggningen.
 • Sid 47
   - Står:           Strömsholms kanal i Västmanland är Sveriges näst äldsta och näst längsta kanal. Endast Hjälmare kanal är längre och Göta kanal äldre.
   - Skall vara: Strömsholms kanal i Västmanland är Sveriges näst äldsta och näst längsta kanal. Endast Hjälmare kanal är äldre och Göta kanal längre.
 • Sid 61
   - Står:          År 1927 levererades litt. H3s (SJ litt. A8). Loket var en tekniskt och storleksmässigt imponerande skapelse. Det hade tre cylindrar och 10 drivhjul.
   - Skall vara: År 1927 levererades litt. H3s (SJ litt. A8). Loket var en tekniskt och storleksmässigt imponerande skapelse. Det hade tre cylindrar och 6 drivhjul samt en främre löphjulsboggi.
 • Sid 77
   - Står:          Modeller av SJ:s ånglok; R-loket
   - Tyvärr.      R-loket finns ej ännu som modell hos Jeco. Modellen var (är) endast planerad. Detsamma gäller även ett antal andra lok i samma artikel.
 • Sid 193
   - Står: -
   - Tillkommer:
        AH MässingsChassi
        (Anders Hildorsson)
        Stensövägen 12
        571 73 Stensjön
        Tel. 0380-911 35 (efter klockan 18.00)
        e-post: anders.hildorsson[ersätt]swipnet.se
        http://home.swipnet.se/ahm/