Kategori: Bilder från medlemsresor

2009-03: Londonresa – RAF Museum i Hendon

Ett museum med en enastå­ende samling flyg­plan. Alla plan som man byggt som plast­mo­dell fanns där och många till. Lite samma känsla som Pendon, man tycker man har sett en uppsjö fantas­tiska saker bara för att konsta­tera att det finns ett rum eller en hangar till. När en av museivak­terna berät­tade att man skulle bygga ytter­li­gare en jätte­hangar på området för att kunna visa sådant som nu stod i magasin insåg vi att det är aktu­ellt med ett åter­besök om några år.
Vad var bäst? Person­ligen tycker jag hallen med bomb­plan. Att gå runt bland så många riktigt stora plan i en och samma hangar var en mäktig upple­velse! Tyvärr var det den mörkaste lokalen varför det var svår­fo­to­gra­ferat därinne.

Anders 

Text: ALu      Foto: LEB, TW

Några intressanta länkar

Flygplanstyper

  • Rad 1: Super­ma­rine Spit­fire, North American Hawker Hurri­cane /​ P51 Mustang /​  dito /​ dito
  • Rad 2: Messer­sch­mitt Me109 /​ dito /​ Hawker Tempest /​ Messer­sch­mitt Me262
  • Rad 3: de Havil­land Mosquito /​ Heinkel He162 /​ Avro Lancaster /​ Hawker Typhoon
  • Rad 4: Super­ma­rine Spit­fire /​ Repu­blic P47 Thun­der­bolt /​ Curtiss P40 Kitty­hawk /​ Hawker Hunter

Bildkavalkad

2009-03: Londonresa – Didcot Railway Centre

På väg till Pendon­mu­seet berät­tade Jerker A om ett järn­vägs­mu­seum i Didcot, inte långt från Pendon. Det han berät­tade lät mycket intres­sant och vi gjorde en juste­ring av efter­mid­da­gens schema så att bussen tog oss till Didcot istället för London.

Text: ALu      Foto: LEB, POLO, SN

Stort museum, på flera sätt
Väl framme på museet fann vi ett rejält museum där det visades både bred­spår (7 fots spår­vidd) och många fordon från f.d. Great Western Railway. De flesta i ett fantas­tiskt skick och vad jag förstår helt körklara.

Replik av ett bredspårigt lok
Före­ningen hade byggt en replik av ett av de bred­spå­riga loken (Firefly). Det fanns även några hundra fot bred­spår där Firefly med några vagnar kunde åka fram och till­baka..

Vagnhall… och en till
Vi hittade en öppen dörr till en vagn­hall och där inne stod lok vid lok vid lok vid lok… Å en del andra fordon också… När vi tumlade ut från den första hallen hittade vi den andra hallen…

Paus och hemresa
Den lokala serve­ringen på museet kunde erbjuda Station Master’s Ale och vi vilade oss lite mellan lokin­spek­tio­nerna i solskenet på uteser­ve­ringen på platt­formen. Efter flera timmar på museet tog vi modernt tåg från Didcot till London Paddington. En stil­fullt sätt att åter­vända till London efter en rejäl dos Great Western Railway.

Några intressanta länkar


Bildkavalkad

2009-03: Londonresa – Pendon Museum

Vall­farts­be­rät­telse, en försmak av vad som väntar oss på Pendon Museum.

Text: LEB      Foto: LEB, SN, TW, POLO


Reserapport från Pendon Musem

Nu är det julaf­tons­morgon!!
Upp och kolla – vackert väder – toppen! Snabb­fru­kost på hotellet, iväg i egen buss. Föra­rens GPS verkade yrvaken, så det blev lite extra sight­seeing i den engelska lands­bygden. Väl framme togs vi väldigt väl om hand av fyra vänliga och prat­glada guider, som inte visste hur väl de ville oss. Deras stolthet över sitt museum gick verk­ligen inte att ta miste på.

Kvali­tets­de­kla­ra­tionen
Redan i entrén blir vi, till guidernas ohöljda förtjus­ning, stående med tappade hakor.

Madder Valley Railway
John Ahern, den verk­liga pion­jären för dagens mj-​byggande, skapade under 30-​talet idén om att låta järn­vägen vara en naturlig del av en tänkt eller verklig del av en verk­lighet i stället för bara en järn­vägs­mo­dell med lite staf­fage mest för syns skull runt spåren.

Dart­moor Scene
“Model­ling the past for the future” är Pendons grun­didé. Men att åter­skapa essensen av 20-​30-​talet tog mycket längre tid än bygget av passande lok och vagnar. Då föddes idén att “snabbt” bygga en “vika­ri­e­rande” modell där man kunde visa upp tågen under tiden… Den enorma bron fanns redan. Var hitta en före­bild nästan utan hus. Man fann Dart­moor, en gles­bygd i sv England. Och hux flux blev det så här.

Vale of White Horse Scene
Detta är den del som Pendon blivit mest omtalat och berömt för. Den avser att, i minsta detalj, åter­skapa denna del av den engelska lands­bygden som den såg ut på 20-​30-​talet. Häri­från har många modell­ral­lare åter­vänt hem med vad som har kommit att kallas: Post Pendon Depres­sion.

Med ballong över Pendon Parva
Det är mitt på dagen en måndag i början av augusti. Det är varmt och solen döljs av ett lätt dis. Enda sättet att få en över­blick över byn är från luften, för när vi väl landat kommer vi omedel­bart att gå vilse. Här finns mer att uppleva än vi hinner med, om vi så stannar till nyår. Det ligger nära till hands att säga att verk­lig­heten inte ligger så värst långt efter modellen.

‘Ja, här ligger man i lä!’
Med dystra miner tvingas Lars-​Otto och Lampan konsta­tera att Roye England och grab­barna utan tvekan tycks besitta viss skick­lighet med papp­kniv och pensel. Och inte bara det. Många kineser lär ha bidragit med hår till halm­taken… En sval ale under trädet skulle kanske pigga upp.
 

Att nämna Peco­räls är som att svära i kyrkan!
Den peda­go­giska avdel­ningen visar hur man bygger husen och hur man etsar sådant som behövs, t.ex. tandem­cyklar. Rums­in­red­ningar byggs som sepa­rata moduler och Preiser har inte sålt en enda gubbe hit! De är hand­gjorda, var och en för sin speci­ella uppgift, av en “snäll gammal dam” i USA – sägs det. Men Lasse Z på sista bilden är faktiskt verklig!

Lars Eric B


Bildkavalkad

2009-03: Londonresa, Alexandra Palace

Mj-​utställning i Vicoria Palace hade mycket att bjuda på.

Det hela gav mersmak om man så säger då man vid hemresan såg en affisch om Berlin… hmm, har dom inte en stor modell­järnväg där också. Men först gäller det alltså London.

Text: ALu      Foto: LEB, POLO, SN, TW

Reserapport från Alexandra Palace

Gryningen, lördagen den 28/​3
Klockan ringde redan före gryningen lördagen den 28/​3. Segt att stiga upp men förväntan inför resan under­lät­tade. Vi var några stycken som stämt träff vid Arlanda Express. E-​biljetterna funkade sisådär men trevlig personal vid incheck­ningen fixade det hela. Flyg­ning gick utan problem. Väl framme på Heatrow blev det kö när 21 stycken skulle köpa var sitt 3-​day off-​peak-​travelcard. Månne nytt rekord för en lördag förmiddag? Vi åkte förbi hotellet för att lämna våra väskor. Tog sedan tunnel­bana och buss till Alex­andra Palace och utställ­ningen.

Mj-​utställning i Alex­andra Palace
Alex­andra Palace låg vackert på en höjd i en park. De flesta började med att besöka utställ­ningens restau­rang. Sedan var vi redo att ta i tur med utställ­ningen. Det fanns två STORA hallar med mängder av anlägg­ningar, försäl­jare och democli­nics. Ett försök att scanna av området tog två och en halv timme. Som sagt, det var stort!

The Model Railway Club
Flera portabla banor i alla stor­lekar visades upp. Bland annat flera från The Model Railway Club, värl­dens äldsta klubb hemma­hö­rande i centrala London. Deras Copen­hagen Fields i N-​skala var klart sevärd. Det fanns många andra också, de flesta med engelsk före­bild men även banor med franskt, tjec­kiskt eller norda­me­ri­kanskt tema.

Modeller och byggmetoder
Den ena hallen var döpt till Speci­a­list Village. Här fanns det grejor för de redan inbitna. Fokus låg på engelska modeller och före­bilder men diverse bygg­me­toder kan användas även i andra samman­hang fina (engelska) byggen.

Småbanor
Vi pratade en stund med byggaren av Småtorp, en liten bana med före­bild från en fiktiv del av Halmstad–Nässjö Järnväg. Natur­ligtvis rullade en littera C3e i person­tåget på banan! 

För att kunna få till en vettig trafik på de små banorna användes olika knep och smarta lösningar. Sector plates (sektor­skivor?), löstag­bara kassetter där loket eller hela tåget vändes bakom kulis­serna och olika vari­anter av dolda spår som gjorde att åskå­daren inte såg att tåget backade till­baka till utgångs­läget och kom in på den synliga delen av banan på nytt. Någon hade en vänd­skiva som rymde ett helt tåg.

Banor i olika skalor
Många av banorna var riktigt stora. Det fanns exempel på 0- och 00-​anläggningar som var 15×5 meter.

Men det fanns också små banor, riktigt små. En hade ett mynt som innerräl i spår­cir­keln. Kurvra­dien? Tja, 1,9 cm?

Ett företag visade upp ett nytt japansk märke med tåg och spår i skala T (3 mm spår­vidd). En liten demo­an­lägg­ning visades och det såg ut som maskar som for runt i (det enkelt utförda) land­skapet.

Slut på en lång men givande dag
Vi stan­nade till stäng­nings­dags varefter dubbeldäc­karen tog oss till the Tube för resa till hotellet.

Anders Lu


Bildkavalkad

70-årsjubileet bildkavalkad

En resa börjar någon­stans, i vårt fall Stock­holms Central
Ansvarig för rese­ar­range­manget var Janne O som till­sam­mans med SKÅJ (Stock­holms Kultur­säll­skap för Ånga och Järnväg) arran­gerat en resa till Nora via Ervalla och Järle. Draget av SKÅJ:s fina Ra-​lok kom sedan en finka littera F0, restau­rang­vagnar littera R5 och RS3, barvagn littera B13s samt passa­ge­rar­vagnar littera A5 och A2.

‘Boys will be boys’
Kopp­lingen verkar ordent­ligt över­vakad. Då är det nog snart dags för avfärd och första punkten på dagord­ningen är frukost i någon av restau­rang­vag­narna på väg mot Västerås och Ervalla.

Några moderna tåg mitt i det gamla
Resan närmar sig nu Ervalla, en av Sveriges första stationer vid normal­spår. Där skall SKÅJ-​tåget delas i två halvor, delen med restau­rang­vagnar fort­sätter mot Örebro över dagen medan vi får åka mot Järle och Nora.

Snart påkopplat
Tåget skall nu backas förbi växeln som leder mot Järle och Nora så att vi kommer in på rätt spår. Då kan gods­tåget, som tålmo­digt väntat på fritt spår, få fort­sätta sin resa mot Örebro. Det här med växling på linjen kan ställa till det för andra…

Här stod Sveriges järn­vägsvagga
Ja, i alla fall när det gäller normal­spå­riga sträckor. Stations­huset i Järle uppfördes redan 1854, men invig­ningen av sträckan skedde först 1856 eftersom den ursprung­liga bron rasade före invig­ningen. Nuva­rande bro är från 1905 och finns i modell på SMJ:s klub­ban­lägg­ning.

Som skylten på stations­huset säger, Nora stad
Nora är en liten stad med många fina gränder och hus. Passar väldigt bra som en före­bild på en modell­järn­vägs­an­lägg­ning. Inte minst att det finns en stor fin loksta­tion med alla funk­tioner…

SJK fyller 50 år, NBVJ fyller 30 år
Det är inte bara SMJ som jubi­lerar vid detta till­fälle. Här kommer SJK:s fina jubi­le­umståg (med ett ånglok i vardera änden eftersom det är litet ont om vänd­skivor nu för tiden).

Mot Pers­hyttan
Som synes är det många som är kallade. Men det är klart, Pers­hyttan med sitt vatten­hjul, stång­gång, hytta och rent allmänt en fin miljö är värd ett besök.

En stilla stund efter en lång dag
Och än är den inte slut… Nu är det först åter­resan till Nora, en kort väntan på att få borda SKÅJ-​tåget för hemresa till Stock­holm, och glöm inte jubi­le­umsmid­dagen!

Dags för jubi­le­umsmid­dagen
Stort säll­skap gör att två restau­rang­vagnar måste användas.

Hemkomna
Så var då den här del av jubi­le­um­såret slut, ja bilderna och minnena finns ju kvar förstås. Och alla erfa­ren­heter, vem vet vilka modell­byggen som denna resa har gett inspi­ra­tion till. Kanske en stång­gång, kanske en ny vagn?

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén