SMJ-vingar-6

Trainspotting

Diesellok

Littera T21
 

Tillverkningsår 1955–1959 
Tänstgöringstid Ett fåtal används än idag 
H0-modell Hobby-​Teknik  

 

 • Godståg och växling
  Förekom i persontåg på 1950- och 1960-​talen.

Littera T23
 

Tillverkningsår 1965–1966 
Tänstgöringstid Ställdes av i slutet av 1970-​talet  
H0-modell Perl 

 

 • Godståg och växling
  Köptes ursprung­ligen in på 1950-​talet som smal­spårslok men byggdes om till normal­spårslok i mitten av 1960-​talet.

Littera T41
 

Tillverkningsår 1956 (5 st) 
Tänstgöringstid Sista loket var kvar
till mitten av 1980-​talet
H0-modell Modell­pro­duk­tion 
 • Efter leve­rans användes loken i Småland /​Västergötland /​Halland. Efter det att vissa järn­vägar i dessa land­skap elekt­ri­fi­e­rats flyt­tades loken under början av 1960-​talet till Dalarna. 

Littera T43
 

Tillverkningsår 1961–1963 
Tänstgöringstid Används än idag 
H0-modell Lima
 • Främst godståg men har även dragit persontåg

Littera T44
 

Tillverkningsår 1968–1987
Tänstgöringstid Används än idag. Finns i flera olika målningar hos olika opera­törer.  
H0-modell Jeco, Modell­pro­duk­tion 
 • Godståg, växling, har även dragit persontåg vid till­fällen
  Sveriges vanli­gaste diesellok. 

Littera T45
 

Tillverkningsår 1971–1972  
Tänstgöringstid 1976 lämnade SJ till­baka loken till Asea
då de inte funge­rade till­fred­stäl­lande  
H0-modell Modell­pro­duk­tion
 • Godståg. Efter 1976 blev de växellok på indu­strier.

Littera  Tb
 

Tillverkningsår 1969–1970  
Tänstgöringstid I trafik  
H0-modell Modell­pro­duk­tion 
 • Kombi­ne­rade godstågs- och snöröj­ningslok
  Har en platta mitt under loket som kan sänkas ner och loket snurras runt så att hytten kommer fram. 

Littera  TMX/TMY
 

Tillverkningsår 1954–1962  
Tänstgöringstid I Sverige från början av 1990-​talet och framåt 
H0-modell Heljan, Roco  
 • Godståg
  Dessa lok byggdes i Sverige men såldes till Danmark. När de pensio­ne­rades i Danmark köptes många lok till­baka till Sverige av privata opera­törer.

Littera  TMZ
 

Tillverkningsår 1967–1974  
Tänstgöringstid Ursprung­ligen i trafik i Danmark.
Från och med 2003 i Sverige. 
H0-modell Hobbytrade
 • Godståg

Littera  V1,V2,V3
 

Tillverkningsår 1949–1954
Tänstgöringstid Började ställas av på 70-​talet
men några rullade ända till 1992 
H0-modell Lima
 • Just detta är TGOJ:s version, loktypen har även funnits vid flera indu­strier.

Littera V100
 

Tillverkningsår 1959                    
Tänstgöringstid 1955
H0-modell Roco                   

 

 • SJ testade under en tid detta lok men köpte inte in några
  Det var ett proto­typlok som var i Sverige, det skiljer något från senare till­ver­kade.

Littera V5
 

Tillverkningsår 1975–1978  
Tänstgöringstid Fort­fa­rande i trafik 
H0-modell Märklin  
 • Kan radi­o­styras. Upp till 3 st lok kan multi­pel­köras.

Littera  941
 

Tillverkningsår 2005  
Tänstgöringstid I trafik  
H0-modell Loket finns men inte i Hector Rail målning 
 • Godståg
  Klarar olika signal­system så det kan köra även i Danmark & Tyskland.