SMJ-vingar-6

Trafikområdet

SJ, statsbanans 124. trafiksektion

Ekens­holms­banan trafikeras som enhet med stats­ba­nan SJ och privatbanan SMJ. Norra Central­ba­nan (Hedköping–Ålbro–Farsarvet–Västanå–Valnäs) för­stat­li­ga­des 1946 och elekt­ri­fi­e­ra­des på 50-​talet. Auto­ma­tisk lin­je­bloc­ke­ring inför­des längs hela sträc­kan. Senare har också dub­bel­spår byggts på sträc­kan Hedköping–Farsarvet.

Ålbro – en viktig punkt för malmtrafiken
En planerad station på den här platsen har bara blivit ett växel­kryss mitt i skogen med ett anslut­nings­spår till Kvarn­gruvan.
Från Ålbro utgår också den tjusiga parad­sträckan med dubbel­spår, skär­ningar och signaler.

---> Bildgalleri

Kvarngruvan – SMJ:s stora leverantör av malm
Före­bild är Ställ­bergs gruva i Väst­man­land där den avbil­dade gruvan­lägg­ningen byggdes vid 1920-​22. Gruvlaven i betong (längst till höger) användes för att ta upp den mangan­hal­tiga järn­malmen från som mest 912 meters djup (på 1950-​talet den djupaste gruvan i Europa). Sedan kros­sades malmen innan det övre trans­port­bandet tog den till sorte­rings­verket och last­ning. Det undre trans­port­bandet användes för malm som behövde ytter­li­gare kross­ning.

---> Bildgalleri

Ersbenning – den nedlagda stationen…
I mitten på 1950-​talet inleddes den stora stations­döden på SJ. Ersben­ning är en av de nedlagda statio­nerna. Kvar finns nu endast ett växel­kryss med möjlighet för tågen att byta spår.

---> Bildgalleri

Farsarvet – sammanbindningsstation mot SMJ
Farsarvet är samman­bind­nings­sta­tion för stats­banan (SJ) och privat­banan (SMJ). Här sker range­ring av malm- och godståg till/​från SMJ och person­tra­fiks­ut­byte med SMJ. Loksta­tionen betjänar lok från både SJ och SMJ. Tunga malm­tågslok från SMJ, som drar malm­tågen från SMJ, byts här mot el- eller diesellok som tar malm­tågen vidare ut på SJ.

---> Bildgalleri

Hedköping/Valnäst (Tågmagasinet  hundbenet)
Allting har en ände men korven har två brukar det heta. En järn­vägs­linje har också oftast två ändar men SJ på Ekens­holms­banan har faktiskt bara en fastän den har två(?!).

Bägge ändarna på SJ-​delen slutar nämligen på en och samma plats nämligen tågma­ga­sinet. Det ser i teorin ut som ett hundben men i praktiken är ändarna en och samma slinga.

---> Bildgalleri