SMJ-vingar-6

Vyer och byggnader, broar etc.

En visning av Ekensholmsbanan börjar med ett trafikspel och då får du inte röra dig inne i själva landskapet med sina gångar. Under trafiken får du hålla dig till den långa gången utmed banan och runt ytan mellan malmhamnen Kvarngruvan. Från dessa utrymmen har man ett antal fina vypunkter att beskåda anläggningen och vad som händer i trafikspelet. 

loading...
Vy 1. Farsarvet och Kolaråsen
 • Farsarvet med sin stora och trafikintensiva bangård.
 • Kontrasten mot Kolaråsen,  som är en liten station med mest genomgående tåg, är tydlig.
Vy 2. Kolaråsbron och Ersbenning
 • Du ser den fina Kolaråsenbron till vänster.
 • Kraftverksdammen.
 • Den nerlagda stationen Ersbenning på SJ ligger i mitten litet dold i dalgången.

Vy 3. Ramsbo såg och station samt Bångfors

 • Ramsbo med sin såg syns i mitten.
 • Bångfors brukssamhälle med gamla hyttan ligger till höger.(Hyttan syns bättre på vy 4.)

Vy 4. Mohällarne, Bångfors och Ekensholm

 • I förgrunden har du den stora ändstationen Mohällarne där spåren leder vidare ut i hamnen och till lokstationen.
 • Bångfors kolhus syns nu bättre.
 • I fonden kan du se Ekensholm, det är lättare att se detaljerna från nästa vypunkt och när du får komma in i landskapet efter avslutat trafikspel.

Vy 5. Mohällare lokstation

 • Längst fram ser du den stora lokstationen.
 • I mitten ser du styckegodshamnen till vänster, malmbangården i mitten och massgodshamnen till höger.
 • Du ser även Ekensholm bättre härifrån.

Vy 6. Mohällarne malm- och massgodshamn

 • Massgodshamnen med sin malmutlastning.
 • Till vänster ser du vagnvändaren för att tömma malmvagnar.
 • I mitten ser den stora malmbangården dit de långa malmtågen anländer fulla och går tomma därifrån.
 • Bakom malmbangården syns styckegodshamnen och oljehamnen.

Vy 7. Mohällarne olje- och styckegodshamn

 • Styckegodshamnen med sina ståtliga hamnmagasin.
 • Till vänster syns oljehamnen med alla sina cisterner och rör.
OBS – Hit får du tyvärr bara gå in när trafikspelet är avslutat, men du kan ju försöka njuta litet på avstånd.

Vy 8. Bångfors kanal och hytta

 • Bångfors kanal med den låga klaffbron och bakom den syns högbron på privatbanan.
 • Bakom broarna ser du den gamla hyttan och till vänster den långa kolladan.
 • Bakom hyttan syns dammen med sin lilla holländska klaffbro.

Vy 9. Ekenskolm lokstation och gamla staden

 • Till vänster ligger Ekensholms lokstation med vagnverkstaden.
 • Uppe på bergskanten ligger Bergsgatan.
 • Till höger kan du se den gamla stadsdelen i Ekensholm.

Vy 10. Stora torget i Ekensholm

 • Stationshuset med ställverkshuset ligger till vänster.
 • I mitten ligger stora torget med sina fina hus där det ståtliga Stadshotellet är som sig bör störst.
 • Enkehuset ligger litet på ett undantag i kanten av stadskvarteren.
 • Till höger syns Spisbrödsfabriken, busstationen, Volvosalongen och skolan.

Vy 11. Kärret och Folkets park

 • Den gamla mangårdsbyggnaden med sin vällingklocka visar att här var förr bondeliv.
 • Badlivet vid sjön (som syns i nästa bild) kanske har distraherat föraren till bilen som kört ner i tjärnen?
 • Folkets Park har tyvärr brunnit ner, men en ny lär vara under uppbyggnad.

Vy 12. Badplatsen, kombibron och Bergsmansgården

 • Badplatsen komplett med en fluktare som står uppe i skogsbrynet.
 • Den kombinerade järnvägs- och landsvägsbron med sina bomanläggningar som fälls innan tåget kommer.
 • Bergmansgården som trånar högt ovan tunnelmynningarna mot Ålbro med imponerande spårkors och växelområde.

Vy 13. Ålbro

 • SJ dubbelspår som leder ut på paradsträckan utmed gången.

Vy 14. Gamla Kvarngruvan

 • Gamla kvarngruvan med det ännu äldre gruvhålet (titta ner ordentligt).
 • Till höger syns kraftverket som behövs till gruvområdet.
Vy 15. Kvarngruvan Vy 15. Kvarngruvan

Vy 15. Kvarngruvan

 • Till vänster syns banvaktarstugan med sin landsvägsövergång.
 • I mitten syns slagghögarna och den nya Kvarngruvan.
 • Framför gruvlaven syns malmbangården där vagnarna rangeras för att fyllas med ny malm.
 • I förgrunden den stora bågbron som har en förebild mycket närmare än Bergslagen.