SMJ-vingar-6

Vy 9. Ekensholm lokstation och gamla staden

Lokstallet
Förebild:
 

Vagnverkstäderna
Förebild: Nora verkstäder
 

Bergsgatan
Förebild: Mäster Mikaels gränd i Stockholm
 

Ekensholm, gamla stadsdelen
Förebild:  Mariaberget, Söder Mälarstrand i Stockholm
Modellen har försökt fånga atmosfären i stadsdelen. Det är svårt att känna igen sig, eftersom de flesta husen är rivna. Dessutom är modellen byggd spegelvänd mot förebilden och vissa hus är tillagda, bl.a. med förebilder från Gamla Linköping.