SMJ-vingar-6

Vy 8. Bångfors kanal och hytta

Bångfors kanal, dubbelspårsbron
Förebild:  Norsholmsbron, Göta kanal (Norrköping)
Öppningsbar bro med signalering för järnvägs- och kanaltrafik som sköts automatiskt vid öppning och stängning. Förebilden är numera riven men modellen är byggd efter de ursprungliga ritningarna (i verkligheten låg kanal och bro inte i rät vinkel). 

Bångfors gamla bruk, mulltimmerhyttan
Förebild:  Engelsbergs bruk i Västmanland
Byggandet av modellhusen på SMJ:s anläggning föregicks i flertalet fall av exkursioner till förebilderna. Mulltimmerhyttan in Engelsberg mättes upp och fotograferades i alla upptänkliga vinklar. Därefter var det “bara” att bygga modellen.