SMJ-vingar-6

Vy 4. Mohällarne, Bångfors och Ekensholm

Mohällarne, kyrkan
Förebild:  Malma kyrka utanför Köping
Själva kyrkan är från 1200-talet. Församlingen var en gång så stor och resorna till kyrkan så långa att det sägs att en kvinna begravde sin man, gifte sig med sin nya man och döpte de gemensamma barnen vid ett och samma kyrkobesök.

Mohällarne, stationshuset 
Förebild:  Hallsbergs gamla stationshus (1860-talet)
Under 1850- och 60-talen ritade SJ:s chefsarkitekt Adolf Edelsvärd ett stort antal typstationer för västra och södra stambanorna, bl.a. Jonsered-, Gnesta- och Katrineholmsmodellerna (den sistnämnda användes i Hallsberg).

Bångfors bruk, kolhuset
Förebild:  Högfors bruk i Västmanland
Till en masugn gick det åt mycket träkol, därav alla kolmilor som fanns ute i skogarna en gång i tiden. Förvaringen vid själva hyttan skedde i stora kolhus. Modellen borde ha varit betydligt längre men vårt landskap sätter begränsning och den är väl imposant nog?