SMJ-vingar-6

Vy 3. Ramsbo såg och station samt Bångfors

Ramsbo, sågverket
Förebild:  Nors ångsåg utanför Järvsö
Sågarna låg tätt i vårt avlånga land. De drevs med vattenkraft, ånga och motor, innan de slutligen lades ner, Till en såg hör en mycket större uppläggningsplats men den får du föreställa dig. Modellen är spegelvänd för bättre passa på vår anläggning.

Ramsbo, uthuset med vedbod och garage
Förebild: Ingen särskild, intryck från flera olika hus
Ekonomibyggnad med ett dass kombinerat med vedbod och garage var en vanlig syn, precis som på vilken gård som helst. På större stationer var husen oftast mer påkostade och hade kanske bara en funktion. Ta en titt på Farsarvets sidobyggnader som exempel.

Ramsbo, stationshuset
Förebild:  Gyttorp på sträckan Nora–Karlskoga
Typhus station av 1. klass kunde vara en stort stationshus byggt i sten. Det här stationshuset av 3. klass blev bara byggt i trä men många gånger skulle färgen leda tankarna till finare material (vanligt sätt att försköna ett hus).

Bångfors, stationshuset
Förebild:  Nås i närhet av Vansbro (södra Dalarna)
Nås ingick i en serie stationshus i jugendstil som arkitekt Erik Lallerstedt omkring år 1900 ritade för SWB-sträckan Engelsberg–Vansbro. Huset är idag ett bostadshus och har målats ljusgult! Modellen bär emellertid originalfärgen – falu rödfärg.

Bångfors, herrgården
Förebild:  Malingsbo herrgård (Dalarna)
Nuvarande herrgårdsbyggnad är från år 1700 och anläggningen är ett välbevarat exempel på en karolinsk bruksherrgård i timmer. Går du nära syns det att brädorna är ojämnt breda även på modellen.

Bångfors, klädnypefjäderfabriken
Förebild:  Strängnäs Skruvfabrik (numera riven)
Småindustrier har alltid funnits. Stenhus eller trähus berodde som alltid på ekonomin. En del fanns kvar långt in på 1970-  talet men försvinner nu allt fortare. De tillverkade produkterna var ofta ganska udda, som vid vår klädnypefjäderfabrik.