SMJ-vingar-6

Vy 2. Kolaråsbron och Ersbenning

Kolaråsbron
Förebild:  Järlebron utanför Nora
Precis innan NBJ skulle öppnas för trafik, rasade bron! Denna bro med underliggande bågar är den tredje i ordningen. Bron på SMJ:s anläggning har anpassats i höjd och längd till modell- landskapet. Men så är det ju alltid, ingen bro är den andra lik.

Kraftstationen
Förebild: Nykvarns kraftstation, Ljungsbro
Eftersom bygden genomströmmas av ett större vattendrag, har man utnyttjat detta till en kraftstation. Längre ner i strömmen flottas timmer till Ramsbo sågverk.

Ersbenning, stationshuset
Förebild: Dagarn på sträckan Krylbo–Frövi
Redan tidigt inleddes stationsdöden. Stationerna stängdes och bangårdarna förenklades, dvs. revs delvis upp. Husen stod ofta kvar men så småningom var förfallet ett faktum.