SMJ-vingar-6

Vy 15. Kvarngruvan

Kvarngruvan, kraftstationen
Förebild:  Kungsfors kraftstation, Bergslagen
Kungsfors är en anläggningar i Ställberg. Kraftstationen utnyttjar  en fallhöjd på 14,8 meter och ligger nedströms Brattfors i Arbogaån.

Kvarngruvan, krossbanan
Förebild:  
 

Kvarngruvan, gruvlaven
Förebild:  Ställbergsgruvan
Förebilden var i drift mellan 1867 och 1977 och under lång tid Sveriges djupaste gruva med orter ner till tusenmetersnivån. Den manganhaltiga malmen togs upp via betonglaven, f.ö. en av de första i landet i det materialet.

Växelrörelser vid gruvbangården
1) Elloksdraget tomtåg kommer till gruvan. Lastade malmvagnar står på bangården. 
2) Elloket lämnar tomvagnarna och kopplas till det lastade tågsättet. 
3) Gruvans växellok hämtar tomvagnarna till spår 2.
4) Elloket lämnar gruvan med det lastade tåget 
5) Växelloket inleder jobbet att fylla tomvagnarna. 
6) Lastade vagnar knuffas till slutet av spår 1.
7) Till slut är alla tomma vagnar lastade och överflyttade till spår 1.

SJ Bågbro
Förebild:  Årstabron, Stockholm
Det stora huvudspannet, en bågbro i stålfackverk. Originalet invigdes för trafik den 23 november 1929. Den nya linjen över bron ersatte den ursprungliga linjen via Liljeholmens station. 2005 öppnades en ny västlig bro för att klara den ökande trafiken på sträckan.