SMJ-vingar-6

Vy 14. Gamla Kvarngruvan

Kvarngruvan, gamla gruvhålet
Förebild:  Fritt efter olika förebilder
Spår av malmbrytning i form av en öppning i markytan. Brytningen skedde med eld och vatten. Driften upphörde i praktiken redan tidigt på grund av bristande malmtillgång och teknik. Gamla gruvhål är ofta vattenfyllda och är farliga öppningar i landskapet som bör inhägnas som skydd.

Kvarngruvan, gamla gruvlaven
Förebild: