SMJ-vingar-6

Vy 12. Badplatsen, kombibron och Bergsmansgården

Ramsboskogarna, väg- och järnvägsbro
Förebild:  fritt efter Oxbergsbron, Mora
Sverige har mycket få kombinerade väg- och järnvägsbroar, med gemensam bana. Väg och järnväg går inte bredvid varandra utan vägen går i järnvägsspåret, så när ett tåg kommer stängs vägen av med bommar. Bron är smal och bilar kan inte mötas på den.

Ramsboskogarna, timmerrännan
Förebild:  fritt från exempel
Timmerränna, även kallad flottningsränna, användes under flottningsepoken och var en konstgjord vattenled, ofta tillverkad av plank. Syftet med timmerrännan var att under flottningen leda timret förbi kraftverk eller branta forsar och vattenfall

Ramsboskogarna, flygövning över Saxnora Bergslag
Förebild:  Saab J29 Tunnan
Bergslagen hade ingen egen flygflottilj. F16 i Uppsala hade Tunnan. 661 stycken 29:or byggdes mellan 1951 och 1956 som jaktversion (vanligast) men även attack- och spaningsversioner. De tjänstgjorde aktivt fram till omkring 1970. Tunnan anses ha varit ett för sin tid mycket modernt flygplan som innehade flera hastighetsrekord i på 1950-talet.

Ramsboskogarna, Bergsmansgården
Förebild:  Erik Annersagården, Pershyttan
Fin och välvårdad bergsmansgård i den typiska stilen. Den har sitt namn av bergsmannen Erik Andersson. De båda flyglarna har troligen varit visthusbodar. På en av trappstenarna vid södra flygeln är årtalet 1826 jämte några initialer inhuggna.