SMJ-vingar-6

Ekensholm, mangårdsbyggnaden
Förebild:  mangårdsbyggnaden på Älvsjö gård
SJ byggde upp sträckan Södra station till Älvsjö station när Järnvägsmuseet låg vid Vasagatan i Stockholm. Klubben fick överta en del byggnader och en massa luftledningsstolpar om vi hjälpte till att riva anläggningen. En del hus fördes vidare till Stockholms Stadsmuseum, en del hamnade hos oss och den stora Årstabron kan nu beskådas på Järnvägsmuseum i Gävle.
(Själva fick vi bygga får egen bro med Årstabron som förebild.)

Vy 11. Kärret och Folkets Park