SMJ-vingar-6

Vy 10. Stora torget i Ekensholm

Ekenholm, stationshuset
Förebild:  Enköping stationshus
Modellen har en förkortad resgodsavdelning, eftersom utrymmet var begränsat innan bangården i modellen byggdes om. Titta gärna på modellens alla detaljer. Husen hade många utsmyckningar på den tiden det begav sig!

Ekensholm, stora torget
Förebild:  Stora torget, Enköping
Precis som i gamla tiders Enköping ligger bank och andra viktiga fastigheter bredvid Stadshotellet. Det sistnämnda förföll allt mer för att till slut rivas då det blev en säkerhetsrisk.

Ekensholm, folkskolan
Förebild: Stationshus från Norsholm
 

Barnrikehuset
Förebild: Barnrikehuset vid Danvikstull i Stockholm