SMJ-vingar-6

Vy 1. Farsarvet och Kolaråsen

Luftvärnstorn
Förebild: Många varianter
Många militära byggnadsverk från andra världskriget fanns kvar ännu på 1960-talet. Här ett typiskt luftvärnstorn. Sådana kunde stå på de mest konstiga platser som erbjöd fritt skottfält.

Farsarvet, stationshuset
Förebild: Snyten, numera riven
Människor har alltid fascinerats av denna storslagna byggnad mitt i skogen. Hur tänkte man och vilken framtid räknade man med, när man valde att placera bandelens tredje största stationshus där egentligen inga lokala behov förelåg?

Farsarvet, lokstationen
Förebild: Tysk byggsats
En typisk lokstation som anpassats till behovet och landskapet. Det kan bli en del konstiga lösningar ibland, men det viktiga är att det är funktionellt.

Saxnora Lantmannaförening
Förebild:  Byggnader från Aneby och Sya
Bönderna i Saxnorabygden gjorde gemensam sak redan på 1920-talet. Förebilderna till detta hus fanns kvar på 1950-talet.

Kolaråsen, stationshuset
Förebild:  Järle utanför Nora
Stationshuset var ett av Sveriges första vid en bana med reguljär trafik. Museitrafiken NBVJ har återigen öppnat stationshuset. (Det har varit bl.a. privatbostad och föreningslokal.) I vår egen historia har huset åter tagits i bruk sedan det senare byggda stationshuset brunnit.

Kolaråsen, godsmagasinet
Förebild:  Järle utanför Nora
Ett ganska typiskt godsmagasin för en liten station. Godsmagasinet, precis som stationen, speglade transportbehovet på orten.