SMJ-vingar-6

Anläggningsdata

Banavdelningen

Skala H0, 1:87
Spårvidd (normalspår) H0, 16,5 mm
Rälsstandard
      huvudspår SJ
      huvudspår SMJ

Peco code 100. 83
handlagt, code 100, Peco 100, 75
Stigningar
      rakspår
      kurvspår

max. 20 promille
max. 10 promille
Kurvradier
      SJ
      SMJ

min. 1 000 mm
min. 750 mm
Minsta raksträcka
mellan kontrakurvor
100 mm
Spårlängd ca 450 m
Tåglängd
      på statsbanan SJ
    på privatbanan SMJ

max 3000 mm
max 1800 mm
Körsträcka (utan att
passera tågmagasinet)
ca 400 m
 
Körtid (t/r utan stopp) ca 25 minuter
Växlar
      fabrikat
      antal

Peco
ca 150 st

Maskinavdelningen

LastprofilNEM
Hjul- och rälsprofilNEM
StandardkoppelKadee (Flm Proffi, trådbygel)

Elavdelningen

Matningssätt 2-räls
Traktionsspänning 14 500 mV DCC-spänning
Boostrar
 
Lenz LV102 3 st för tågen
Lenz LV102 1 st för dekodrar
DCC-säkringar PSX Circuit Breakers (shields)
Digitalutrustning

 
Roco Z21, LENZ,
Littfinski (LDT),
Möllehem gårdsproduktion (MGP)
Styrprogram R & Co,  TC Gold
Lokprogrammering R & Co,  TP
Spårledningar ca 140 st., egenbyggda, LDT, MGP
Spårledningstyp serieavkänning
Vagnsmotstånd typiskt värde 8,2 kohm
Växelmotorer Tortoise, Peco (2 st)
Växeldekodrar

 
NCE Switch-8 Mk2
Lenz LS150 (fåtal)
Merg Pu A4 (fåtal)
Signaler ca 60 st, egenbyggda
Signaldekodrar
 
Lenz LS110
SigStyr 3709/3719
Paneler
 
MGP paneldkodrar, signaldekodrar
direktverkande omkopplare med LEDs

Trafikavdelningen

Tidskala 1:12
Tidtabellskilometer 1 m i anläggningen
TjR och SäO egenanpassat för 1955 års drift på en järnvägsmodell
Stationer
      på statsbanan SJ
      på privatbanan SMJ
 
3 st varav
en med person- och godstrafik. De övriga två är trafiktekniska stationer med växlar men utan plattformar eller sidospår. Sidobana till gruva. Tågmagasin med plats för 18 tåg representerar 'övriga Sverige'. Möjlighet att ansluta en uppställningsbangård / extra tågmagasin som rymmer fem tåg.
6 st
Alla med person- och godstrafik. Sidobana till hamnanläggning.
Trafikalt utförande
      på statsbanan SJ
      på privatbanan SMJ

styrd automatik
framförs med tåganmälan (TAM)