SMJ-vingar-6

Året 1955

Teknik på frammarsch

 • En test­pilot vid Boeing, Tex Johnson, choc­kade 1955 flyg­bo­lags­re­pre­sen­tanter då han, vid vad som skulle ha varit en förbi­flyg­ning med Boeings då nya passa­ge­rar­plan 707/​80, gjorde en tunnel­roll med flyg­planet.
 • Erico­fonen, känd som "Kobran", börjar till­verkas av L M Ericsson.
 • IBM intro­du­cerar datorn  IBM 702. Den (och andra) floppar de närmaste åren. Ansvarig utgi­vare på förlaget Pren­tice Hall sade 1957: "… jag kan försäkra er att datorer är en trend som kommer att vara högst ett år".
 • Skiv­bo­laget RCA inför­skaffar sin första synt­he­sizer.
 • Prov­sänd­ningar med svart-​vit tv pågår i Sverige. En sydsvensk nyhets­journal för tv startar och sänds en gång i veckan från Köpen­hamns­sän­daren. Den första natio­nella tv-​kanalen (TV1) kom i drift 1956.
 • John McCarthy på Dart­mouth Univer­sity skapar termen och drömmen om Arti­fi­ciell Intel­li­gens (AI).
 • William Shockley's Semi­con­ductor Labo­ra­tory är det första företag som etablerar sig i Silicon Valley strax utanför, San Fran­cisco.
 • 27 januari
  Värl­dens första atomubåt, Nautilus, går till sjöss på sin jung­fru­resa. (10 ord)
 • 12 mars
  Det första effek­tiva poli­o­vac­cinet intro­du­ceras.
 • 20 maj
  En av de längsta solför­mör­kel­serna någonsin i Sydost­sien. Sju minuter och åtta sekunder, den längsta på 1238 år. Ett antal expe­ri­ment genom­fördes, t.ex. med radi­ovågor.
 • juni
  Vita huset annon­serar att man ska starta ett projekt att bygga en satellit som ska kunna kretsa kring jorden. Sovje­tu­ni­onen hann dock före med sin Sputnik 1957 och rymd­kapp­löp­ningen var ett faktum.
 • juli
  Orkanen Janet var den kraft­ful­laste orkanen i USA år 1955, den hamnade på topp-​10-​listan över de note­rade kraft­ful­laste orka­nerna någonsin. När den gick in över land dödade den 681 männi­skor.
 • 02 september
  Klockan 23.45 stängs strömmen av för den 30 ton tunga datorn Eniac som pensio­neras för att ge plats för moder­nare datorer. Under nio aktiva år genom­fördes fler beräk­ningar än vad hela mänsk­lig­heten hade gjort fram till 1945.
 • oktober
  Nobel­priset i fysik gick till Willis E Lamb och Polykarp Kusch. Kemi: Vincent du Vigneaud.
 • 26 oktober
  Sveriges Radios andra program (P2) startar, i början med kort sänd­ningstid.