SMJ-vingar-6

Året 1955

På väg, till sjöss och i luften

 • Fartyg var det vanli­gaste sättet att ta sig över Atlanten. T/​S Drott­ning­holm (Svenska Amerika Linien, SAL) var 1955 det äldsta trans­at­lan­tiska skeppet i service (byggt 1904). Andra skepp i SAL:s flotta var Grip­sholm, Drott­ning­holm och Stock­holm (som sänkte Andrea Doria i en kolli­sion 1956).
 • Bilbe­ståndet föränd­rades snabbt. Sverige var det biltä­taste landet i Europa, räknat i antal bilar per invå­nare. Vanliga var ameri­kanska bilar av förkrigs­mo­dell men deras mark­nads­andel sjönk för varje år.
 • Bland de vanli­gast bilarna fanns utländska bilmo­deller såsom Volks­wagen 1200 ("Skal­baggen") och Opel Olympia Rekord. Därut­över fanns det en salig bland­ning av udda bilmärken (Borg­ward, Lloyd, Tatra m.fl.). Många är borta sedan länge. 
 • Av de mest sålda nya bilarna i Sverige år 1955 kom Volks­wagen på första plats. Volvo PV 444 kom på andra plats och Opel Olympia Rekord på tredje.
 • De vanli­gaste svenska person­bi­larna på vägarna var Volvo PV 444, därefter Saab 92, Volvo PV 445 (Duett) och Volvo PV 830, taxi, den s.k. "Volvo­suggan". Därut­över fanns det inga svenska modeller i produk­tion (men en hel del äldre Volvo­bilar i trafiken).
 • Utveck­lings­ar­betet pågick med Projekt "PV 55" (intern Volvo­täv­ling mellan flera olika desig­ners). Förslagen jämkades och blev projekt P1200 (Volvo 121 - Volvo Amazon). Den första seri­e­till­ver­kade såg dock dagens ljus först 1956.
 • Bland last­bilar var Volvo störst, följt av Scania-​Vabis. Utländska last­bilar sålde allt mindre i Sverige under femti­o­talet men de mindre last­bi­larna hade de en viss mark­nads­andel. Opel Blitz låg i topp, likaså Volks­wagen Trans­porter.
 • 23 februari
  Hans Neij och Birger Eriksson sätter världs­re­kord på sluten bana 1000 km i Saab Tunnan S29C. Medel­has­tig­heten var 900,6 km/​h. Ljud­vallen, cirka 1200 km/​h, bröts redan 1947, men då med ett raket­plan.
 • 17 maj
  Oster­mans startar reguljär heli­kop­ter­trafik mellan Malmö och Köpen­hamn. Sergej Sikorsky, son till heli­kop­ter­till­ver­karen Igor Sikorsky, var passa­ge­rare på den första turen.
 • 27 juli
  Första exem­plaret av det engelska jakt­flyg­planet Hawker Hunter Mk 50, J34, anlände till F18 Tullinge och blev kvar i tjänst inom flyg­vapnet till 1968.
 • 25 september
  Saab J35 Draken premiär­flygs med Bengt Olow som förare. Flyg­planet byggdes i en rad versioner och var i tjänst ända till slutet av år 1998. Det expor­te­rades även till Danmark, Finland och Öster­rike.
 • 20 november
  SAS tecknar sin första order på jetplan. Man beställer 7 stycken Douglas DC-​8. December: Första Saab 32A Lansen till­förs Flyg­vapnet. (Flyg­planet kvar­stod i tjänst till 1976.)