SMJ-vingar-6

Året 1955

Det hände i världen

 • USA:s presi­dent var Dwight David Eisenhower (20 januari 1953–20 januari 1961, repu­blikan).
 • Morris Ketchum Jessup skrev 1955 sin första bok om UFO:s 'The case for the UFO'. Det blev ytter­li­gare tre UFO-​böcker fram till 1959 då han dör 59 år gammal i ett (omdis­ku­terat) själv­mord.
 • Kommu­nistjakten pågick för fullt i USA.
 • Folk skrat­tade på 1950-​talet i snitt 18 minuter per dag (idag skrattas det i snitt 56 minuter).
 • 27 januari
  Värl­dens första atomubåt, Nautilus, går till sjöss på sin jung­fru­resa.
 • 12 januari
  USA:s presi­dent Dwight D. Eisenhower sänder de första "rådgi­varna" till Sydvi­etnam.
 • 05 mars
  Winston Chur­chill avgår av hälso­skäl som brit­tisk premiär­mi­nister.
 • 15 mars
  Den första McDonald's restau­rangen öppnas i Des Plaines, Illi­nois, USA. (Första Mc Donald's i Sverige kom dock först 1973.)
 • 05 april
  Väst­tyskland blir en egen stat och går den 9 maj med i Nato. Några dagar senare, den 14 maj, bildas Wars­za­wa­pakten av de kommu­nis­tiska staterna i Europa som en motvikt till Nato. Därmed inleds det kalla kriget.
 • 18 juni
  Den första elen produ­cerad med kärn­kraft säljs.
 • 27 juni
  Öster­rike blir helt själv­stän­digt, sedan alla fyra ocku­pa­tions­mak­terna givit upp sin ocku­pa­tion av landet.
 • 26 september
  Öster­rike förklarar sig för all framtid neutralt (och köper år senare både planet Tunnan och Draken från också neutrala Sverige).
 • 01 oktober
  En tids­in­ställd bomb explo­derar på en United Airlines DC-​6 och dödar 44 personer ovanför Long­mont, Colo­rado, USA.
 • 22 oktober
  Sovje­tu­ni­onen genomför sin första väte­bombs­prov­spräng­ning i Kazach­stan. I USA prov­sprängdes atom­bomber
 • 01 november
  I Mont­go­mery, Alabama, vägrar den svarta kvinnan Rosa Parks att ge sin plats på bussen till en vit man och arre­stera. Den 5:e december formas "The Mont­go­mery Impro­ve­ment Asso­ci­a­tion" av Dr. Martin Luther King, Jr. med flera.
 • 08 november
  Euro­parådet, bildat 1949, antar den blå flaggan med tolv gyllene stjärnor som sin symbol. År 1986 blir flaggan EU:s.