SMJ-vingar-6

Året 1955 – vad hände då?

På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan.

Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?