SMJ-vingar-6

Administration

Riktlinjer

Inloggning
 • Gå till www.hemsida24.se i en webbläsare.
 • Logga in på smj_admin eller smjmedlem.
 • Gör dina tillägg eller ändringar.
 • KOM IHÅG att alltid PUBLICERA eftersom det är först då ändringarna syns på hemsidan för besökare.
  OBS – Publicering kommar att ta med alla ändringar gjorda på alla sidor, dvs. det går INTE att göra temporära ändringar utan att "gömma" dom på en dold sida.
 • Logga ut genom att klicka på symbolen med högerpil i ruta längst ner på sidan.
  (Syns inte om panel till vänster (verktyg) eller höger (inställningar) är framme.

Hantering av ändringar

 • Webbverktyget hemsida24 är i princip ett en-användaresystem, dvs. det finns inga specifika användare med roller definierade.
 • SMJ kommer att använda det som ett fler-användarsystem där alla använder samma inloggningsuppgifter.
  Eller, rättare sagt, ett fåtal adminstratörer kommer att var för sig logga in på huvudsajten och (förhoppningsvis) koordinera sina ändringar.
 • På sidosajten (med kalender och medlemmarnas bidrag) kommer andra att få logga in och lägga upp sina bidrag.
 • Det är alltså inget för spontant arbete med småduttande hur som helst. "Någon ordning måste det vara!"
 • I princip arbetar och ändrar man alltså på "sitt" bidrag om man inte kommit överens om annat.
  (Vilket för en administratör egentligen kan vara var som helst för att "snygga till".)  
 • Varning – Genom att vi använder hemsida24 på detta sett så kan man bli utslängd när någon loggar in. 
                   Ta för vana att alltid klicka på knappen PUBLICERA för varje avslutad ändring.
 • Obs 1 – Klicka alltid på någon knapp KLAR eller i någon annan text- eller bildruta för att ändringen skall ta!
                Ta alltid för vana att efter att ha klicka på PUBLICERA titta på resultatet på hemsidan.
 • Obs 2 – Logga alltid ut.
 • Tips – För att kunna vara inloggad samtidigt på smj_admin och smjmedlem måste dessa öppnas i två olika webbläsare. Två olika sidor i samma webbläsare kommer att slänga ut den först inloggade sidan.

Hantering av bilder

 • Använd korta bildnamn, använd stationsförkortningar etc.
 • Detta eftersom Bildhanteringen på hemsida24 bara har små rutor för texten. Det viktigaste skall stå först. 
 • Tidsbundna bilder typ från anläggningen namnges med
  <år>-<bildnamn>-<initialer>, t.ex. 20101-Mhh styckegods-lgf
  Detta för att man skall kunna se om det är gamla bilder som behöver bytas ut.
 • Spara bilderna på det gemensamma kontot XXX INNAN dom laddas upp till hemsidan.
  Detta för att kunna återställa en sida om det strular.
  (Hemsida24 använder en bildserver och bilderna kan inte laddas ner från hemsidan med bibehållet namn.)
 • Namnge kategorierna på ett adekvat sätt.
  t.ex. för Månadens spår med datum och ett kort namn.