SMJ-vingar-6

Administration

Instruktion: Grafisk profil

Ett företag har alltid en definierad grafisk profil, dvs. vilka typsnitt och färger som skall användas, vilka logotyper etc. SMJ har under årens lopp så långt som möjligt följt vår egen grafiska profil.
 • Loggan Ekensholmsbanan med texten Stockholms modelljärnvägsklubb SKALL se ut som det gör i huvudet på hemsidan och återanvändas på affischer, i annonser etc. Storleken anpassas till mediet och situationen. Loggan skall vara mörkblå eller svart, inget annat.
 • Färgen på hemsidan valdes tidigt till en ganska skarp men distinkt gul färg (#FFFF99 i webbkod).
 • Typsnitten för trycksaker (skrifter, annonser o.dyl.) skall vara:
   - för rubriker nivå 1 och 2 XXX,
   - för brödtext Garamond,
   - för rubriker på nivå 3 används Garamond fet, på nivå 4 Garamond understruken.
 • Typsnitt för hemsidan skall vara:
   - för rubriker nivå 1 och 2 Tahoma/Geneva,
   - för brödtext Georgia,
   - för rubrik nivå 3 och 4 används Georgia.
 • Översättning för viss sida kan göras med Google och att man klipper in koden i en HTML-ruta.
  - https://translate.google.com/manager/website/add?hl=sv&pli=1
 • I vårt nya hemsidesverktyg Hemsida24 skall följande användas för att få snygg layout:
  (OBS – Detta gäller tillsvidare men kan t.ex. påverkas av ändringar i verktyget.)
   - Stor rubrik, Tahoma storlek 32, radhöjd 110%
   - Liten rubrik, Tahoma storlek 22, radhöjd 110%
   - Rubrik nivå 3, Geogia B(old) 18 punkter
   - Rubrik nivå 4, Georgia understruken
   - Brödtext, Georgia storlek 16
   - Nytt stycke i brödtext inleds med en blankrad
      (borde egentligen vara samma avstånd som mellan punktsatser).
   - Markeringsord skrivs helt enkelt som Obs, Tips, OK, Text, Foto etc.
      och skall åtföljas av (helst) mellanslag - långt bindestreck - mellanslag. 
   - Om möjligt används enbart två nivåer i punktlista eftersom inskjuten lista inte får ny symbol.
   - Om möjligt används enbart en nivå i numrerad lista eftersom inskjuten lista inte får ny symbol.
 • Exempel punktlista och numrerad lista...
 • Punkt i punktlistans första nivå
   - Detta är markeringen man bör använda för andra nivån vid punktlistor.
     Tredje och fjärde nivån bör undvikas.
  • punkter för andra nivån borde ha en ofylld punkt (ring)
   • punkter för tredje nivån borde ha en fylld fyrkant
    • punkter för fjärde nivån borde ha en ofylld fyrkant
 • Tips – Att öka en nivå görs med tabb-tangenten.
             Att minska en nivå görs med dubbla radslut (retur-tangenten eller enter-tangenten).
Att avsluta en lista görs med dubbla radslut.
 1. Punkt i en numrerad listas första nivå
  a. Detta är markeringen man bör använda för andra nivån i numrerade listor.
  1. numrerade punkter i andra nivån borde vara med bokstäver,
   1. numrerade punkter i tredje nivån borde vara med romerska stora siffror,
    • numrerade punkter i fjärde nivån borde vara med romerska små siffror.
Obs – Det är helt korrekt att använda flera nivåer i listor, men detta bör användas med utskiljning för att undvika missförstånd i läsningen eftersom symboler och numreringar inte ändras automatiskt i nivåerna.