SMJ-vingar-6

Administration

Byte av annons- och reklambilder

Att byta annonser och frontbilder på startsiden mellan redan upplagda och valbara bilder är lätt.

  • Man flyttar en annons mellan två bildkategorier, ".Annonser" och ".Annonser, valbara".
  • Genom att dra en annons till en ny plats i kategorier styr man ordningen som annonserna visas i.
  • Vill man att en annons skall visas oftare lägger man upp en kopia kallad 'annons (2)' och lägger den i sen presentationsordning.
  • Annons och annonskopia bredvid varandra kommer att upplevas som en längre presentation men med ett hack när själva bytet sker. Är detta önskvärt så kan vi göra flytande övergång men då blir det inte samma uppmärksamhet att annonsbyte sker.
  • OBS – Kom ihåg att alltid klicka PUBLICERA innan du loggar ut.

För frontbilder gäller samma sak mellan bildkategorierna ".Frontbilder" och ".Frontbilder, valbara".

Att lägga upp nya annonser eller flera dubbletter är också lätt men kräver en annan instruktion.