SMJ-vingar-6

John M, en av vår äldsta medlemmar, har avlidit

Vår mång­å­rige (i flera hänse­enden) medlem John M Eriksson har passerat den yttersta växeln. Våra tankar går till hans barn.

Text: Anders L
Foto: SEN

John var en flitig besö­kare i klubb­lo­kalen under flera decen­nier. På senare år, när möjlig­heten att köra egen bil inte längre fanns, fick färd­tjänsten hjälpa till med trans­por­terna mellan hemmet i Nacka och klubb­lo­kalen. John gillade att bygga modeller (gärna med före­bilder från Ostkust­banan och Norbergs­banan) och att delta i SMJs trafik­kvällar.

För många år sedan spelades en film in på klubben. Klipp­ningen av filmen gjorde att trafik­spelet inte fram­ställs i sin bästa dager. En av de personer som syns mest i bild under filmen är dock John. Med tanke på hur många gånger filmen visats på SVT är han antag­ligen Sveriges mest sedda MJ-​utövare! Han hjälpte till med olika modell­pro­jekt inom SMJ och gjorde både prov­byggen och olika lego­jobb av detaljer till byggsatser och färdiga modeller.

Vid sidan av MJ och tåg var han mycket intres­serad av klas­sisk musik och besökte ofta konserter. Ibland kroc­kade konser­terna med klubb­kväl­larna på SMJ och då ställdes John inför ett svårt val vart han skulle gå på tors­dags­kvällen.

Han jobbade under många år i venti­la­tions­bran­schen vilket bland annat tog honom till Indien. Under fikastun­derna på SMJ fick vi ofta höra anek­doter om dråp­liga situ­a­tioner från hans tid i Indien.

En annan historia är den om när John som ung skulle resa till Dalarna under Midsommar till­sam­mans med en kamrat. På frågan om det var för att träffa flickor och festa kom svaret; ”Nej – för att titta på tåg!”

John må  ha varit vår äldste medlem, men mentalt hade han fort­fa­rande kvar sitt barna­sinne och med massor av humor. Någon lär ha sagt att "det är barnet inom dig som gör dig vuxen" denna någon måste ha träffat John.

John blev 92 år.

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Etikettmoln