TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Användning av Flash på hemsidan

2008-08-09  *  Område: Om hemsidan, cookies, copyright

Några tips om du får problem med video- eller Flash-​sekvenser på hemsidan.

Var används Flash på hemsidan?

SMJ:s hemsida används Flash player till bl.a. följande presen­ta­tioner:

  • Vide­o­se­kvenser är konver­te­rade till Flash-​format och visas med flvplayer som kommer från www.jeroenwijering.com.
  • Vide­o­se­kvenser visas om möjligt med YouTube.
  • Våra korsord, t.ex. på Café- eller Trafik­sidan.

Varför visas inte Flash-​sekvenserna?

Vid problem att se videosekvenserna/​korsorden kan detta bero på:

  1. Flash Player måste vara instal­lerad för din webb­lä­sare.
  2. En s.k. flash-​blocker som inte fungerar som tänkt, nämligen att en knapp skall visas för att starta Flash-​filmen, t.ex. Flas­h­block till Firefox/​Mozilla. Du kan behöva deak­ti­vera eller t.o.m. avinstal­lera tjänsten.
  3. Andra fönster med anima­tioner kan belasta din webb­lä­sare och du kan behöva stänga några fönster.
  4. Nedladd­ning behöver avslutas för att ge en bättre visning. Prova igen efter avslutad nedladd­ning (vänta en stund helt enkelt).

Har du fort­fa­rande problem? Skicka ett mail till SMJ webban­svarig.