TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Copyright på bilder och text

2010-08-09  *  Område: Om hemsidan, cookies, copyright

Obser­vera att texter och bilder på www.smj.org skyddas av upphovs­rättslagen. Kontakta oss om du är intres­serad av att använda bilder eller text från SMJ:s hemsida.

Copyright

Obser­vera att texter och bilder på www.smj.org skyddas av upphovs­rättslagen. Detta innebär att du inte får lagra eller kopiera sådant mate­rial annat än för privat bruk. Du får alltså inte göra sådant mate­rial till­gäng­ligt för allmän­heten genom att sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) mate­ri­alet utan till­stånd från den som har upphovs­rätt till mate­ri­alet.

Vi kan ge dig tillstånd

Kontakta oss om du är intres­serad av att använda bilder eller text från SMJ:s hemsida.